Digitaalinen välitystekniikka voimayhtiön käyttöpuhelinverkossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1986
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
1.38
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Keywords
operational telephone, digital switching, speech coding, network digitalization, käyttöpuhelin, digitaalinen välitys, puheen digitalisointi, verkon digitalisointi
Other note
Citation