This is a test item - please ignore

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-15
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
ELEC0 Test Programme
Language
en
Pages
5+1
Series
Abstract
Just a test abstract ...

Tämä opinnäytetyö tarkastelee taideteosten roolia elektronisen tanssimusiikin festivaaliympäris-tössä kuvittajan näkökulmasta. Tarkoitus on vastata kysymykseen siitä, mikä on taideteosten merkitys elektronisen tanssimusiikin festivaalialueella. Lisäksi opinnäyte kertoo miten elektronista tanssimusiikkia voi visualisoida festivaaleille taiteen keinoin ja millaista taidetyöskentely festivaaleilla on. Osana tutkimusta tehtiin toimeksiannettu produktio, taideteos Weekend Festivalin tapahtuma-alueelle kesällä 2023. Tutkimus koostuu produktion lisäksi kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osuudessa taustoitetaan elektronisen tanssimusiikin historiaa sekä genren visuaalista kehitystä. Tutkimuksessa esitellään myös festivaalit visuaalisina kokemusympäristöinä, kerrotaan festivaalialueiden taiteen ja somistuksen piirteistä ja esitellään niiden käyttötarkoituksia. Kirjallisessa osuudessa käydään läpi myös Weekend Festivalin ja sen vuoden 2023 pääesiintyjien visuaalisuutta. Tämä taustoitus on tehty tutkimalla kirjallisia, kuvallisia ja videolähteitä, sekä aiemman työkokemuksen kautta. Lisäksi tutkimusta varten on haastateltu festivaalialueiden suunnittelijaa ja suoritettu pieni kyselytutkimus Weekend Festivalin kävijöille. Produktio-osuudessa kuvaillaan toimeksianto ja kuvittajan lähtökohdat työn aloittamiseen. Seuraavaksi käydään läpi suunnitteluprosessi, siihen vaikuttaneet taustatekijät, sekä suunnittelusta syntyneet valinnat ja päätökset taideteosten suhteen. Tämän jälkeen kerrotaan työskentelystä Weekend Festivalin varastolla ja festivaalialueella, millaisia ongelmia työvaiheissa tuli eteen ja miten ne ratkesivat. Lopuksi esitellään valmis teos ja kerrotaan sen vastaanotosta festivaalin aikana. Taideteosten merkitys festivaaleilla käy tutkimuksessa ilmi taiteen tekijöiden ja festivaalikävijöiden kautta. Tekijöiden näkökulmasta festivaaleille taiteen ja kuvitusten sisällöt ovat vapaampia kuin tavallisissa toimeksiannoissa ja siten mielekkäitä työstettäviä. Kävijöille taas taideteokset tuovat tun-teen, että tullessaan festivaaleille he astuvat arjesta poikkeavaan ja viihtyisään ympäristöön. Lisäksi taideteokset voivat olla tärkeä osa festivaalikävijöiden valokuvia, joilla he tuottavat sosiaalisen median sisältöjä ja luovat itselleen muistoja. Elektronisen tanssimusiikin festivaaleilla merkityksellisyys syntyy ottamalla teoksia tehdessä huomioon, millainen festivaali ja sen kohdeyleisö on. Tämä pätee myös muihin festivaaleihin musiikkityylistä riippumatta.
Description
Supervisor
Sup1, One
Thesis advisor
Adv1, One
Adv2, Two
Keywords
Virtual Reality, Digitisation of data
Other note
Citation