How to optimize the implementation process and data management in game audio production

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
46
Series
Abstract
While video games are getting more complex, the amount of required audio content keeps increasing. Copious amounts of audio files are usually implemented manually and require consistent data management. This master’s thesis is a study on the challenges typically encountered in large-scale game audio productions, where the often preferred linear workflows lead into new challenges, and whether these challenges could be solved with new tools such as custom extensions for middleware. Through detailed description of development and functionality of an example solution, the possible ways of using automation to optimize the audio implementation process and data management are shown. Finally, future development is discussed based on findings.

Kun videopelit kehittyvät laajemmiksi ja monimutkaisemmiksi, tarvittavan äänisisällön tarve kasvaa. Valtavat määrät äänitiedostoja täytyy manuaalisesti integroida peliin, sekä datan hallinta vaatii tehokkaat työkalut. Työ on katsaus tyypillisiin videopeliäänituotannon haasteisiin isoissa produktioissa, usein suosittujen lineaaristen työtapojen aiheuttamiin ongelmiin sekä niiden mahdollisiin ratkaisuihin mukautettujen sovellusten avulla. Työ esittelee esimerkin hyödyntää automaatiota datan hallinnan ja integroinnin optimoimiseksi käyden läpi esimerkkisovelluksen kehityksen ja toiminnallisuuden. Lopuksi ajatuksia jatkokehityksestä ja peliäänen tulevaisuudesta löytöjen pohjalta. 
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Kastbauer, Damian
Keywords
game audio, implementation, automation, pipeline, data management, software development, Wwise, middleware
Other note
Citation