Kysynnän ja tarjontakyvyn näkyvyys globaalin toimittajan verkostossa - Case Nokia Networks Oyj

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
logistiikka, teknologia, kysyntä, tarjonta, toimitusketju, suunnittelu, tieto, tietämyksenhallinta
Other note
Citation