From making cars to making dance - Contemporary dance center to Helsinki

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
The subject of this master's thesis is the redesign of a former Ford car assembly plant in Hernesaari area in Helsinki into a contemporary dance centre. The client for the project is the Helsinki City Planning Office. The thesis has been divided into three sections. In the first section, I explain the background and development of the Dance Centre -project, the Hernesaari area, and the existing Ford building. In the second section, I introduce my own analyses of the building site and the Ford building. Several reference projects and the room program are also added in this section. My design solutions are presented in the final section. Although dance has been gaining popularity for years, both as an art form and as a recreational activity, the amount of performance and rehearsal space remains insufficient. The Finnish dance sector would benefit greatly from the founding of a building dedicated to dance. The project also has a strong social mandate and has resulted in the 2010 founding of Tanssin talo ry (House for Dance association) whose objective is to advocate for and advance the building of a dance centre in Helsinki. The association mapped the needs for the spaces in the dance centre in a survey that was administered to several groups within the dance sector. Hernesaari is a manmade peninsula in the south-western part of Helsinki with a shipyard and port operational activities. A new master plan, which includes residential and office buildings as well as water sports and tourism activities, is currently being made for the area. The overall redevelopment of Hernesaari is expected to take place from 2020 to 2035. The former Ford assembly plant is one of the few existing buildings that will remain after the area's redevelopment. The Ford assembly plant was designed by architect Gunnar Nordstrom and was completed in 1946. There were two tall factory halls in the building with storage and utility space in between and a transverse wing with office spaces and staff facilities. Natural light was provided to most spaces unsparingly. The externals walls are masonry and the load-bearing beam and column structures are reinforced concrete. The initial clarity and openness of the building has largely been lost due to the many modifications over the years. My design for the dance centre is set in Hernesaari, post 2035. The aim of the design is to preserve the spatial clarity of the original Ford building and also to create a functionally clear centre for dance. The design offers two flexible performance spaces, open multipurpose space in the lobby area, rehearsal spaces, office spaces, a restaurant, a library, and other supporting functions. The public spaces have been located on the ground floor. Spaces for the dancers and office spaces were allocated to the first floor and supporting functions were placed on the second floor. Most of the alterations have been made within the original structures and spatial arrangements, and subsequent intermediary structures have been removed. The predominant addition is the volume of the grand performance hall. It has been embedded into the ground and extends through the existing envelope of the building onto the street.

Diplomityöni aiheena on Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Oy Ford Ab:n entisen kokoonpanotehtaan eli Fordin talon muutossuunnittelu tanssikeskukseksi. Työni toimeksiantajana on Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto. Olen jakanut työni kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käyn läpi Tanssin talo-hankkeen, Hernesaaren alueen ja Fordin talon taustoja ja kehitystä lähdemateriaalin pohjalta. Analyysi-osassa käyn läpi omat huomioni rakennuspaikasta ja Fordin talosta sekä esittelen esimerkkikohteita ja tilaohjelman. Kolmannessa osassa esittelen tekemäni suunnitteluratkaisut. Tanssin suosio taide- ja harrastemuotona on jo vuosia ollut kasvussa, mutta esitys- ja harjoitustilojen määrä ei ole pysynyt mukana kehityksessä. Tanssille omistetun rakennuksen perustaminen on koko suomalaista tanssialaa palveleva hanke, jolla on myös vahva yhteiskunnallinen tilaus. Vuonna 2010 on perustettu Tanssin talo ry hanketta edistämään. Tanssin talo ry on teettänyt suunnittelun pohjaksi taustakartoituksen, johon on koottu alan toimijoiden toiveita tulevan rakennuksen tiloista. Hernesaari on Helsingin keskustan lounaisosassa sijaitseva täyttömaasta muodostuva telakka- ja satamatoimintojen alue. Alueelle valmistellaan parhaillaan osayleiskaavaa, jonka myötä rakennetaan asumista, toimitiloja ja vesiurheiluun ja matkailuun liittyviä toimintoja. Fordin talo on yksi alueen säilytettävistä rakennuksista. Alue rakennettaneen vuosina 2020 - 2035. Oy Ford Ab:n kokoonpanotehdas rakennettiin vuonna 1946 arkkitehti Gunnar Nordströmin suunnitelmien mukaan. Rakennus koostui kahdesta korkeasta tehdashallista, joiden välissä sijaitsivat apu- ja varastotilat sekä länsisivulla sijaitsevasta kolmikerroksisesta siivestä, jossa sijaitsivat toimisto- ja sosiaalitilat. Luonnonvaloa tulvi kaikkiin tiloihin. Ulkoseinät olivat massiivitiilimuurausta ja kantavana rakenteena oli teräsbetoninen pilari-palkkijärjestelmä. Rakennukseen on tehty paljon muutoksia sen valmistumisen jälkeen, ja alkuperäinen selkeys ja ilmavuus on monin paikoin menetetty. Suunnitelmani Tanssin taloksi sijoittuu Hernesaaren vuoden 2035 jälkeiseen tilanteeseen. Suunnitelman tavoitteena on palauttaa Fordin talon tilallinen selkeys ja luoda toiminnallisesti selkeä tilakokonaisuus. Tanssin talo sisältää kaksi muunneltavaa esiintymistilaa, monikäyttöiset aulatilat, harjoitus- ja toimistotiloja, ravintolan, kirjaston ja muita tukitoimintoja. Olen sijoittanut yleisötilat sisääntulokerrokseen, tanssijoiden tilat ja toimistotilat toiseen kerrokseen, ja tukitoiminnot kolmanteen kerrokseen. Suurin osa muutoksista on tehty alkuperäisten rakenteiden ja tilaratkaisujen puitteissa, ja myöhemmät rakennekerrostumat on poistettu. Merkittävin muutos alkuperäiseen on suuren esiintymistilamassan painaminen maan sisään ja kurottuminen olemassa olevan rakennusvaipan läpi katutilaan.
Description
Supervisor
Siikala, Antti-Matti
Thesis advisor
Sandman, Helena
Keywords
renovation, peruskorjaus, reuse, uudiskäyttö, Hernesaari, Hernesaari, dance, tanssi, culture, kulttuuri, industrial building, teollisuusrakennus
Other note
Citation