För tillverkning av trämassehaltig tryckpapper bör projekteras en fabrik. Fabriken bör kunna tillverka 7000 ton årligen. Därutöver avser man kunna försäljä 6000 ton 50 %-ig trämassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
204
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation