Thermal transport in mesoscopic devices

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2012-08-17
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
92
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 96/2012
Abstract
New mechanisms for controlling heat flow and for converting heat to work in small-scale solid-state systems are highly desirable, particularly when considering the rapid miniaturization and ever-increasing power densities of electronic devices. Mesoscopic structures, being much larger than individual atoms but still small enough to exhibit some quantum-mechanical features, offer a versatile platform for studying thermal phenomena at reduced length scales. We perform a theoretical study of two types of mesoscopic heat transport devices, namely heat rectifiers and heat engines. A rectifier is a device which allows heat to flow in one direction but flow in the other direction is suppressed. Two different rectifiers are proposed: one is a nonlinear oscillator controlling photonic heat flow in a microwave circuit, the other is a pair Coulomb blockade islands rectifying electronic heat currents. Particularly the latter device offers rectification performance unparallelled in the literature. We also propose a new class of thermoelectric heat engines where electrons are transported between two reservoirs but heat is exchanged between the transport system and a third reservoir by microwave photons. Heat and charge flows are therefore separated, offering much greater flexibility than usual thermoelectrics. Also the two heat baths can be widely separated. With an appropriate setup this device can reach very high efficiencies.

Uusien tapojen kehittäminen lämmönkuljetukseen ja lämmön muuntamiseen hyötyenergiaksi hyvin pienissä kiinteän olomuodon rakenteissa on olennainen teknologinen tavoite, etenkin kun huomioidaan elektronisten komponenttien nopea pienentymistrendi ja niiden alati kasvava lämmöntuottotiheys. Mesoskooppiset laitteet, jotka ovat kooltaan yksittäisiä atomeja huomattavasti suurempia mutta silti riittävän pieniä jotta kvanttimekaaniset ilmiöt on huomioitava, ovat monipuolinen alusta pienen mittakaavan lämpöilmiöiden tutkimiselle. Tässä työssä tutkitaan teoreettisesti kahdenlaisia mesoskooppisia lämmönkuljetuslaitteita, lämpödiodeja ja lämpövoimakoneita. Lämpödiodi on laite joka sallii lämpöenergian virtauksen yhteen suuntaan mutta estää sen toiseen suuntaan. Väitös käsittelee kahta erilaista diodia: ensimmäisessä epälineaarinen oskillaattoripiiri kontrolloi fotonien kuljettamaa lämpöä, toisessa lämmön tasasuuntaukseen käytetään Coulombin saartoon perustuvia yksielektronisaarekkeita. Erityisesti jälkimmäinen laite on poikkeuksellisen suorituskykyinen. Työssä käsitellään myös uudentyyppisiä lämpövoimakoneita, joiden toimintaperiaate poikkeaa olennaisesti perinteisistä lämpösähkögeneraattoreista. Ehdotetussa laitetyypissä elektronit tuottavat hyötytehon kulkemalla kahden samanlämpöisen metallin välillä, lämpö puolestaan tuodaan kolmannesta metallista mikroaaltofotonien välityksellä. Lämpö- ja sähkövirtojen erottaminen mahdollistaa monipuoliset rakenteelliset ratkaisut, esimerkiksi lämpölähteet voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Saavutettavat hyötysuhteet ovat kuitenkin samoja kuin pelkästään elektroneihin perustuvissa laitteissa.
Description
Supervising professor
Nieminen, Risto, Prof.
Thesis advisor
Ojanen, Teemu, Dr.
Keywords
heat transport, rectification, heat engine, microwave circuit, single-electron device, lämmönkuljetus, tasasuuntaus, lämpövoimakone, mikroaaltopiiri, yksielektronilaite
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Tomi Ruokola and Teemu Ojanen. Thermal conductance in a spin-boson model: Cotunneling and low-temperature properties. Physical Review B, 83, 045417, January 2011. © 2011 American Physical Society (APS). By permission.
  • [Publication 2]: Tomi Ruokola, Teemu Ojanen, and Antti-Pekka Jauho. Thermal rectification in nonlinear quantum circuits. Physical Review B, 79, 144306, April 2009. © 2009 American Physical Society (APS). By permission.
  • [Publication 3]: Tomi Ruokola and Teemu Ojanen. Single-electron heat diode: Asymmetric heat transport between electronic reservoirs through Coulomb islands. Physical Review B, 83, 241404(R), June 2011. © 2011 American Physical Society (APS). By permission.
  • [Publication 4]: Tomi Ruokola and Teemu Ojanen. Theory of single-electron heat engines coupled to electromagnetic environments. Physical Review B, submitted on 17 February 2012. © 2012 by authors and © 2012 American Physical Society (APS). By permission.
Citation