LUONTO+, Tutkimusretki luontopositiivisuuden termiviidakkoon

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorAriluoma, Mari
dc.contributor.authorHannula, Antti
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMannerla-Magnusson, Meri
dc.date.accessioned2022-12-18T16:07:20Z
dc.date.available2022-12-18T16:07:20Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractLuontokato aiheuttaa vakavan uhan koko biosfäärille. Nykyään maapallolla kuolee päivittäin n. 200 lajia sukupuuttoon ja ennusteiden mukaan tilanne huononee entisestään tulevaisuudessa. Luontokadon kehityksestä on varoitettu vuosia ja viime vuosina asia on noussut yhä useamman tutkimuksen ja sanomalehtiotsikon aiheeksi. Hallitus on tehnyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi (HE 76/2022) joka on tarkoitus astua voimaan kesällä 2023. Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa luontohaittojen vapaaehtoisen ekologinen kompensaatio ja joidenkin luontotyyppien suojelun. Tämä kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena ja se kokoaa yhteen luontohaittojen kompensoimiseen tarvittavaa perustietoa, joka voi olla hyödyksi maisema-arkkitehdin työssä. Lisäksi työ avaa sitä, mitä haitta- ja hyvitysalueesta täytyy tietää ennen kompensaation arvioimista ja millaisia kompensaatiomenetelmiä hyvitysalueella on mahdollista suorittaa. Työssä esitetään tärkeimmät termit ja käsitteet. Lisäksi työssä on käyty läpi tärkeimmät ekologisen kompensaation suorittamiseen selvitettävät asiat ja esitetään kompensaation perusperiaatteita. Työssä esitellään työn kannalta olennaiset osat Suomen luonnonsuojelun valtiollisten sopimusten historiasta ja esitetään vireillä oleva luonnonsuojelulaki osana sopimusten jatkumoa. Kirjallisuuden mukaan ekologinen kompensaatio ei toimi luontohaittojen torjumisessa yksikseen. Ekologinen kompensaatio on osa neliportaista lievennyshierarkiaa. Lievennyshierarkia määrittelee ympäristöhaittoja vähentävien toimenpiteiden prioriteettijärjestyksen: se ohjaa välttämään, minimoimaan ja ennallistamaan luontohaittoja ennen kompensoimista. Vaikka lievennyshierarkian kolmella ensimmäisellä portaalla luontohaittoja voidaan vähentää merkittävästi, kaikki haitat saadaan katettua vasta kompensaatiolla. Luontohaittoja hyvittävä ajattelumalli tulee ottaa projektissa läpileikkaavaksi teemaksi jo ennen projektin alkua. Näin kompensoitavaa jää mahdollisimman vähän. Mikäli haitat ylikompensoidaan, tilaa pidetään luontopositiivisena — luonto jää loppujen lopuksi voitolle. Työn edetessä huomattiin, että aiheen termistö on osin epäjohdonmukaista ja joillekin käsitteille tarvittaisiin suomenkielinen termi. Työssä otetaan kantaa termistön yhdenmukaistamiseen. Kandidaatintyön lopussa on pohdiskeleva kappale, joka avaa asiaa maisema-arkkitehdin ammattikuvan kannalta. Maisema-arkkitehdeilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa luontohaitan muodostumiseen ja siksi on tärkeää omaksua luontopositiivinen ajattelumalli luontohaittojen minimoimiseksi.fi
dc.format.extent26
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/118275
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202212187017
dc.language.isofien
dc.programmeTaiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelmafi
dc.programme.majorMaisema-arkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeARTS3002fi
dc.subject.keywordluontopositiivisuusfi
dc.subject.keywordmitigaatiohierarkiafi
dc.subject.keywordlievennyshierarkiafi
dc.subject.keywordekologinen kompensaatiofi
dc.subject.keywordkokonaisheikentymättömyysfi
dc.subject.keywordluontotyyppifi
dc.subject.keywordluontotyyppihehtaarifi
dc.subject.keywordluonnonsuojelulakifi
dc.titleLUONTO+, Tutkimusretki luontopositiivisuuden termiviidakkoonfi
dc.titleNATURE+, Exploring Nature Positivityen
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
bachelor_Hannula_Antti_2022.pdf
Size:
29.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format