Modular application development in an object-oriented development environment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2000
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
Tik-106
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 19
Series
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Lehto, Teemu
Keywords
object-oriented, oliopohjainen, object-oriented modelling, oliomallinnus, object database, oliotietokanta, modularity, modulaarisuus, module, moduuli, component, komponentti, version control, C++, parsing, XML, abstract syntax, versionhallinta, textual description language, jäsennys, abstrakti syntaksi, tekstimuotoinen kuvauskieli
Other note
Citation