Corporate real estate disposal impacts on corporate performance

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006-10-20
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
61, [106]
Series
Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja. A, Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja. A, 39
Abstract
The discussion of whether to own or lease corporate real estate has increased a lot in Europe during the past ten years. Academic writings have indicated that corporate real estate is a non-core function that should be outsourced to professionals. This doctoral thesis' first aim was to describe the main reasons for the major corporate real estate disposals carried out in Europe in recent years. The second aim was to identify how the corporations have been able to meet the goals set for the disposals and what has been the disposal impact on their performance. The corporations' main achievements and difficulties during and after the disposal process were also discussed. The thesis also gave views on how the market for real estate sale and leasebacks is going to develop in the future in Finland. Based on the information gathered from the previous European real estate disposals, this doctoral thesis built a framework which corporations can use when they are making decisions about their real estate ownership. Corporate real estate often requires several strategies because of the different business functions that need to be supported. This means that also the optimal technique to finance corporate real estate should differ between asset types. Nevertheless, when the opportunity cost of the capital tied in corporate real estate and the different risk-return profile of real estate compared to corporate core businesses have been taken into account, the ownership of CRE seems often questionable. Further, there seems to be proof that the stock markets often valuate corporate real estate incorrectly meaning that corporations can obtain abnormal stock market gains through real estate disposals. Despite these facts, still many successful corporations own a lot of real estate. One common reason for this is that lease contracts can in the worst case be very inflexible long-term commitments. It is clear that if a corporation decides to divest its corporate real estate holdings, it should do this during good times. Disposing real estate in financial distress will usually lead to bad deal terms that can create problems in the future.

Keskuskelu siitä, onko yrityksen järkevää omistaa vai vuokrata kiinteistönsä, on lisääntynyt merkittävästi Euroopassa viimeisten kymmenen vuoden aikana. Akateemisissa kirjoituksissa on tuotu esille, että kiinteistöjen omistaminen ei ole yrityksen ydinliiketoimintaa ja siksi se olisi syytä ulkoistaa ammattilaisille. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli kuvata pääsyyt yritysten kiinteistöomistusten huomattaville myynneille Euroopassa viime vuosina. Tutkimuksen toinen tärkeä tavoite oli selvittää, miten yritykset saavuttivat kiinteistömyynneille asettamansa tavoitteet ja kuinka myynnit vaikuttivat yritysten suorituskykyyn. Myös kiinteistömyyntien mukanaan tuomat päähyödyt ja -haitat sekä ongelmat myyntiprosessin aikana selvitettiin perusteellisesti. Tutkimus toi myös lisävalaistusta siihen, miten kiinteistöjen myynti- ja takaisinvuokrausmarkkinat tulevat jatkossa kehittymään Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa rakennettiin yrityksen omistaa vai vuokrata -problematiikkaan viitekehys perustuen havaintoihin ja kerättyyn tietoon. Yritys tarvitsee monesti useita eri kiinteistöstrategioita, koska yrityksen kiinteistötoimen täytyy tukea monenlaisia toimintoja. Siksi myös optimaalinen tapa rahoittaa kiinteistöjä vaihtelee usein kiinteistötyypin mukaan. Tästä huolimatta, kun pääoman vaihtoehtoiskustannus ja kiinteistöjen ydinliiketoiminnasta poikkeava riskiprofiili huomioidaan, kiinteistöjen omistaminen vaikuttaa usein kyseenalaiselta yrityksille, joiden ydinliiketoimintaa ei ole kiinteistösijoittaminen. Lisäksi vaikuttaisi siltä, että osakemarkkinat eivät osaa arvostaa yritysten kiinteistöomistuksia oikein, minkä takia yritysten on mahdollista saavuttaa epänormaaleja osakemarkkinatuottoja kiinteistömyyntien avulla. Tästä huolimatta monet yritykset omistavat yhä merkittäviä kiinteistömassoja. Yksi yleinen syy tälle on, että pitkäaikaiset vuokrasopimukset voivat pahimmillaan olla hyvin joustamattomia sitoumuksia liiketoiminnan muutostilanteissa. Selvää on, että jos yritys päättää ulkoistaa kiinteistöomistuksiaan, tämä tulisi tehdä hyvänä aikana. Kiinteistöomistusten myynti ja takaisinvuokraus huonona aikana saattaa johtaa merkittäviin ongelmiin.
Description
Keywords
corporate real estate, sale and leaseback, outsourcing, performance
Other note
Parts
  • Antti Louko. Competitive Advantage from Operational Corporate Real Estate Disposals. International Journal of Strategic Property Management, Volume 8, Number 1, 2004, pp. 11-24.
  • Antti Louko. Corporate Real Estate Disposal Impact on Performance Ratios. International Journal of Strategic Property Management, Volume 8, Number 3, 2004, pp. 131-147.
  • Antti Louko. Four Cases of Corporate Real Estate Portfolio Outsourcings. Journal of Corporate Real Estate, Volume 7, Number 1, 2005, pp. 72-86.
  • Antti Louko. Corporate Real Estate Ownership and the Market for Sale and Leasebacks in Finland. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, Volume 2, Number 1, 2005, pp. 57-81.
  • Tomi Grönlund, Antti Louko, and Mika Vaihekoski. Corporate Real Estate Sale and Leaseback Effect: Empirical Evidence from Europe. European Financial Management, to be published, 35 pages.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008235