Johtamiskulttuuri suomalaisyhtiön tytäryrityksissä Latviassa, Virossa ja Venäjällä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
1997
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
KANSAINVÄLISET YHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, JOHTAMINEN, LATVIA, VIRO, VENÄJÄ
Other note
Citation