Eräiden kumijousien joustokäyrän ja vaimennuksen tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73 s. + liitt. 26
Series
Description
Supervisor
Wuolijoki, Jaakko
Keywords
Citation