Pientalon huoneakustiikan parantaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2006
Major/Subject
Acoustics and Audio Signal Processing
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tässä työssä käsitellään nykyään suosiossa olevien, korkean olohuoneen omaavien, kivirakenteisten pientalojen huoneakustiikan parantamista. Työn teoriaosassa käydään läpi perusasioita ja käsitteitä sekä huone- että rakennusakustiikan puolelta. Samalla pohditaan kyseisissä taloissa hyvälle huoneakustiikalle annettavia kriteereitä ja niiden saavuttamista. Työssä esitellään lisäksi erikseen vuonna 2004 julkaistua standardia, SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus, ja tutkitaan sen asettamia ehtoja pientaloille. Kokeellisessa osassa tarkastellaan kolmea kohderakennusta ja niissä tehtäviä huoneakustiikan parannuksia. Kohderakennuksien olohuoneissa mitataan jälkikaiunta-ajat, jonka jälkeen kohteisiin suunnitellaan ja toteutetaan akustointi. Tämän jälkeen mittaukset toistetaan ja tuloksia analysoidaan. Tuloksien ja asukkaiden palautteen perusteella havaitaan olosuhteiden parantuneen selkeästi taloissa. Työssä havaitaan yleisesti, että huoneakustiikka kivitalojen korkeissa olohuoneissa on usein huono. Kaiunta ja äänekkyys kodeissa koetaan suurena ongelmana ja ratkaisuja halutaan. Usein ei kuitenkaan tiedetä, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa ja minkälaisia kustannuksia se aiheuttaa. Tilanteisiin pystytään luomaan jälkikäteen hyviäkin parannuksia, mutta asia tulisi ottaa esille jo rakennusten suunnitteluvaiheessa, jotta saataisiin aikaan paremmin teknisesti ja ulkonäöllisesti toimivia ratkaisuja.

This thesis is about improving the room acoustics in houses with high living room and that are constructed of stone. Some basic theory of the room and building acoustics is presented and criteria for good room acoustics are also considered. The SFS standard 5907 "Acoustic classification of spaces in buildings" is also presented separately. In the experimental part, three buildings are investigated. Reverbration time is measured in the living rooms and then acoustical improvements are designed and carried out. After that the new reverbration times are measured and the results are analyzed. Considering the results and the feedback from the people living in the house, the conditions are found to be clearly better than before. In general, the room acoustical conditions seem to be often bad in houses with high living room and that are constructed of stone. Reverbration and loudness are big problems and solutions are needed. Often the situation is that people don't know how to cope with the problem and what are the costs. Problems can be fixed afterwards, but they should be considered before building the house so that technically and visually better solutions could be possible.
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti; Prof.
Thesis advisor
Kilpikari, Jyrki; TkL
Keywords
room acoustics, house, stone, reverbration time, living room, acoustical improvements, absorption, acoustic classification, sound insulation, home theater, huoneakustiikka, pientalo, kivitalo, jälkikaiunta-aika, olohuone, akustointi, absorptio, akustinen luokitus, äänieristävyys, kotiteatteri
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007857