Eräiden syklisten ketaalien valmstaminen käyttäen Salm´in menetelmää, ja niiden hajuominaisuudet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1946
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
48 s. + liitt. 8
Series
Description
Supervisor
Salmi, Einar J.
Keywords
Other note
Citation