Building a more resilient Finnish food system - From import dependence towards domestic natural resource use

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2020-12-11
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
143
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 196/2020
Abstract
The global food system forms a complex network with conflicting demands and expectations from all levels of society. While more food per capita is produced today than ever before, resilience within some parts of the global food system has declined in recent decades. Even though global trade has enabled countries to secure their food supply through imports, it has equally made countries dependent upon global markets, which are susceptible to fluctuations and unpredictable shocks. Almost every country participates in the global food trade either as an importer, an exporter or both. Comprehensive country-scale studies are needed to detect blind spots within the complexity of the larger system and to discover the hidden potential within specific countries. Finland was chosen as a case study because it has an interesting portfolio—a northern country rich in natural resources and a small population with relatively high self-sufficiency in terms of food production, but at the same time a great dependence on imported agricultural inputs (such as energy, fertilisers, protein feed and agricultural machinery). The primary aim of this dissertation is to discover how Finland could positively impact on the global food system without weakening its own food system resilience. The most significant finding of the research indicates that Finland's overall food trade-related resilience has weakened as domestic food production diversity has decreased while its dependence on imported foodstuff has increased. Furthermore, international foodstuff trade has been centralised in terms of trading partners. However, Finland has the potential to replace some crop imports with domestic production and further increase certain animal product exports, while saving global natural resources and diminishing the outsourced environmental impacts of food production. Yet increasing domestic agriculture may lead to an amplified dependence on imported agricultural inputs. This may not be as detrimental to system reliance as its foodstuff dependence, since the number of import connections has increased over the past decades for agricultural inputs. Finally, consumers are often the key to influence in the food system. An analysis done based on a recent national questionnaire study reveals that Finns are most motivated to eat sustainably when they can combine health and environmental co-benefits in their everyday life.  As a conclusion, the findings of this dissertation reveal that Finland's positive contribution to the sustainable use of natural resources might be relatively small on the global scale, but it is not insignificant. Thus it is vital that global knowledge is incorporated at the country-scale and case studies continue to discover the hidden potential to influence towards a more sustainable food system through the wise use of natural resources.

Globaali ruokajärjestelmä muodostaa monimutkaisen verkoston, johon kohdistuu ristiriitaisia vaatimuksia ja odotuksia yhteiskunnan eri osa-alueilta. Vaikka ruokaa tuotetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ruokajärjestelmän resilienssi on silti monilta osin heikentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Kansainvälinen kauppa on mahdollistanut sen, että tuontiruoan avulla valtiot ovat voineet taata riittävän ravinnon kansalaisille. Samanaikaisesti se on kuitenkin tehnyt valtiot riippuvaiseksi epävakaista globaaleista markkinoista. Lähes jokainen valtio osallistuu globaalin ruokakauppaan tuonnin, viennin tai molempien kautta. Kansallista tapaustutkimusta tarvitaan, jotta tunnistetaan sokeita pisteitä ja vastaavasti positiivista potentiaalia, jota monimutkainen globaali systeemi kätkee sisälleen. Tässä väitöskirjassa Suomi valittiin tapaustutkimuksen kohteeksi sen mielenkiintoisen portfolion takia–pohjoinen maa rikkailla luonnonvaroilla ja pienellä väkiluvulla sekä vahvalla ruokaomavaraisuudella, mutta samanaikaisesti suurella tuontiriippuvuudella tuotantopanoksista. Tämä väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten Suomi voisi vaikuttaa positiivisisesti globaal ruokajärjestelmään ilman, että se heikentää kotimaista ruokajärjestelmänsä resilienssiä. Tutkimuksen merkittävin löydös havainnollistaa, että Suomen ruokajärjestelmän resilienssi on heikentynyt kansainvälisen kaupan suhteen: kotimaisen ruoantuotannon monipuolisuus on pienentynyt ja riippuvuus tuontiruoasta on kasvanut, minkä lisäksi kansainvälinen ruokakauppa on keskittynyttä kauppakumppaneiden suhteen. Tutkimus osoittaa myös, että Suomi voisi korvata tiettyjen viljelykasvien tuontia kotimaisella tuotannolla ja vastaavasti kasvattaa eräiden eläintuotteiden vientiä. Nämä toimet säästäisivät globaaleja vesivaroja ja pienentäisivät Suomen ruoantuotannon ulkoistettuja haittavaikutuksia. Vaikka kotimaisen maatalouden kasvattaminen saattaisi lisätä tuontiriippuvuutta tuotantopanoksista, negatiivinen vaikutus resilienssiin saattaisi silti jäädä pienemmäksi, sillä kauppakumppaneiden määrä on suhteessa suurempi tuotantopanoksille kuin elintarvikkeille. Viime kädessä kuluttajat ovat silti usein avainasemassa, kun halutaan muutosta ruokajärjestelmään. Kansalliseen kyselylomakkeeseen perustuva tutkimus osoittaa, että suomalaiset ovat motivoituneimpia syömään kestävästi, kun he voivat yhdistää terveyteen ja ympäristöön liittyvät aspektit arjessaan. Tämä väitöskirjatutkimus osoittaa, että Suomen positiivinen vaikutus kansainvälisten luonnonvarojen käyttöön saattaa olla verraten pieni globaalilla tasolla, mutta silti merkityksellinen. On siis tärkeää, että kansainvälinen tietämys yhdistetään kansalliseen tutkimukseen ja tapaustutkimuksella selvitetään yksittäisten maiden piilotettua potentiaalia vaikuttaa positiivisesti kohti kestävämpää ruokajärjestelmää luonnonvarojen viisas käytön avulla.
Description
Supervising professor
Kummu, Matti, Assoc. Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
Thesis advisor
Karttunen, Kaisa, Dr., e2, Finland
Helenius, Juha, Prof., University of Helsinki, Finland
Keywords
agricultural production, diet change, food system, international trade, land resources, resilience, water resources, kansainvälinen kauppa, maataloustuotanto, maavarat, resilienssi, ruokajärjestelmä, ruokavalion muutos, vesivarat
Other note
Parts
 • [Publication 1]: Kummu, Matti; Kinnunen, Pekka; Lehikoinen, Elina; Porkka, Miina; Queiroz, Cibele; Röös, Elin; Troell, Max; Weil, Charlotte (2020). Interplay of trade and food system resilience: Gains on supply diversity over time at the cost of trade independence. Global Food Security 24: 100360.Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202003062426.
  DOI: 10.1016/j.gfs.2020.100360 View at publisher
 • [Publication 2]: Lehikoinen, Elina; Kinnunen, Pekka; Piipponen, Johannes; Heslin, Alison; Puma, Michael; Kummu, Matti. Importance of trade dependencies for agricultural inputs: a case study of Finland. Submitted to Environmental Research Letters on 22nd May 2020 and subsequently accepted for peer review
 • [Publication 3]: Sandström, Vilma; Lehikoinen, Elina; Peltonen-Sainio, Pirjo (2018). Replacing Imports of Crop Based Commodities by Domestic Production in Finland: Potential to Reduce Virtual Water Imports. Frontiers in Sustainable Food Systems 2: 67.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201812106194
  DOI: 10.3389/fsufs.2018.00067 View at publisher
 • [Publication 4]: Lehikoinen, Elina; Parviainen, Tuure; Helenius, Juha; Jalava, Mika; Salonen, Arto; Kummu, Matti (2019). Cattle Production for Exports in Water-Abundant Areas: The Case of Finland. Sustainability 11(4): 1075. DOI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201903052142.
  DOI: 10.3390/su11041075 View at publisher
 • [Publication 5]: Lehikoinen, Elina; Salonen, Arto (2019). Food Preferences in Finland: Sustainable Diets and their Differences between Groups. Sustainability 11(5):1259.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201903112227
  DOI: 10.3390/su11051259 View at publisher
Citation