Identiteetin ja yksilöllisyyden rooli elokuvaleikkauksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2023
Department
Major/Subject
Elokuvaleikkaus
Mcode
ARTS3006
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee elokuvaleikkaajan yksilöllisyyttä ja identiteettiä taiteellisessa työssään. Työ tutkii mistä luovuus koostuu elokuvaleikkauksessa, mitä yksilökohtaisia piirteitä elokuvan leikkausprosessissa voi olla ja miten leikkausprosessi voi vaihdella projektikohtaisesti. Tutkimus on toteutettu reflektoimalla omaa luovaa työskentelyäni leikkaamieni opinnäyte-elokuvien leikkausprosessin aikana, sekä keskustelemalla elokuvien ohjaajien kanssa kyseisistä leikkausprosesseista. Keskusteluissa pohditaan muun muassa ohjaajan ja leikkaajan suhdetta, leikkaajan vastuuta ja roolia sekä leikkausprosessia muun kuin leikkaajan näkökulmasta. Lisäksi työssä pohditaan, voiko elokuvaleikkauksessa olla nähtävissä yksilöllisyyttä - tekijänsä kädenjälkeä.
Description
Supervisor
Ylönen, Harri
Thesis advisor
Franzén, Oskar
Keywords
elokuvaleikkaus, identiteetti, yksilöllisyys, luovuus, reflektio, jälkituotanto
Other note
Citation