Web edge handling on a paper machine

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorIsometsä, Juha
dc.contributor.authorHeikkilä, Jussi
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPaulapuro, Hannu
dc.date.accessioned2020-12-04T14:14:56Z
dc.date.available2020-12-04T14:14:56Z
dc.date.issued2001
dc.description.abstractDiplomityössä tutkittiin paperirainan reunan ja poikkiprofiilien vaikutusta ajettavuuteen ja katkoherkkyyteen. Reunanhallinta on viime vuosina ollut konerakentajan kasvavan mielenkiinnon kohteena. Painajien jatkuvasti nousevat laatuvaatimukset ja uudet leveät painokoneet korostavat tasaisten paperin poikkisuuntaisten profiilien tärkeyttä. Paperikoneen hyötysuhteen nostaminen katkoja vähentämällä on jatkuva tavoite. Työ keskittyy nopeiden painopaperia valmistavien paperikoneiden ongelmiin. Työssä oli kolme osaa: olemassaolevien tutkimusten ja ratkaisujen läpikäynti, uusille ratkaisuille potentiaalisten alueiden kartoitus sekä uusien tuotteiden ideointi ja niiden toteutettavuuden arviointi. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, haastattelemalla Metso Paperin asiantuntijoita, tehdasvierailuina sekä noin 20 paperikonetta (SC, LWC ja news) kattavana tehdaskyselynä. Ideoita uusiksi tuotteiksi on kehitetty työn kuluessa. Reunanhallinnan ongelmakenttä on jaettu karkeasti kahteen osaan:. 1. Ajettavuusongelmat: reunarisat ja niistä johtuvat katkot. 2. Laatuongelmat: paperin eri ominaisuuksien poikkiprofiilit. Otos eri paperikoneiden poikkiprofiilimittauksia analysoitiin reuna-alueen leveyden määrittelemiseksi. Reuna-alueella tarkoitetaan aluetta, jossa paperin ominaisuudet selvästi poikkeavat rainan keskiosasta. Tulokseksi saatiin, että koneen leveydellä on vain vähäinen vaikutus reuna-alueen leveyteen. Selkeä vaikutus ulottuu noin 1,0 m päähän rainan reunasta. Tehtaiden mukaan tärkein paperin poikkisuuntainen profiili on kosteusprofiili. Näin ollen kosteusprofiilin on-line-mittaus paperikoneen märkäosalla ja sen jatkokehittäminen omaa suuren taloudellisen potentiaalin. Tehdaskyselyn perusteella yleisimmät katkosyyt ovat lika- ja massaroiskeet märkäosalla sekä viiraosan reunaleikkaus. Työssä arvioitiin paperikoneen eri osien reunanhallinnan parantamispotentiaali. Suurimmat parantamismahdollisuudet ovat puristinosalla. Reunakatkoja voidaan vähentää kehittämällä menetelmiä sumun ja pöllyämisen vähentämiseksi siten vähentäen lian kertymistä sekä kehittämällä menetelmiä, jotka estävät massaroiskeiden tarttumisen telojen päihin ja rakenteisiin.fi
dc.format.extent109
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/89385
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120448220
dc.language.isofien
dc.programme.majorPaperitekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-21fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordweb edgeen
dc.subject.keywordreunafi
dc.subject.keywordedge handlingen
dc.subject.keywordreunanhallintafi
dc.subject.keywordCD profilesen
dc.subject.keywordpoikkiprofiilitfi
dc.subject.keywordedge breaksen
dc.subject.keywordreuna-aluefi
dc.subject.keywordreunarisatfi
dc.subject.keywordreunakatkotfi
dc.titleWeb edge handling on a paper machineen
dc.titleReunanhallinta paperikoneellafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_16414
local.aalto.idinssi18235
local.aalto.openaccessno
Files