Designing an InMoov Robot to Teach Assistive Sign Language to Children with Autism

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-10-02
Department
Major/Subject
Knowledge and Business Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
117 + 17
Series
Abstract
Robots are being increasingly embedded in our lives, as their capacity for social operation increases. A potential future application for these social robots is therapeutic use, specifically with autistic children. Children with autism have difficulties with communication and social behavior. They are an ideal user group for social robots as therapy tools, due to their interest in technology and preference for objects over humans. Robots have the potential to make difficult social situations more understandable and even enjoyable. In this thesis, the social robot InMoov is used to teach assistive sign language to children with autism. Assistive sign language is an augmentative communication method often used by people with autism who have problems producing speech. This thesis details research examining the success of the robot InMoov as a sign language tutor to autistic children. Overall the robot was successful as a sign language tutor. Several interaction methods were examined, but no conclusive effect of interaction method on the success rate was found. This thesis also introduces a design framework for the design of social robots. This design framework can be developed and utilized in the development of other social robots in the future.

Robottien sosiaalisen operaation kapasiteetti kasvaa kovaa vauhtia, jonka myötä ne löytävät yhä enemmän tilaa elämistämme. Yksi tulevaisuuden robotiikan sovelluskohde on terapiakäyttö, etenkin autististen lasten kanssa. Autistisilla lapsilla on hankaluuksia erityisesti kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikuttamisen kanssa. He ovat ideaalinen käyttäjäryhmä terapeuttisille sosiaalisille roboteille, johtuen heidän kiinnostuksestaan teknologiaa kohtaan, ja havaitusta mieltymyksestä esineisiin ihmisten sijaan. Tässä diplomityössä InMoov-robottia käytetään tukiviittomien opetukseen autistisille lapsille. Tukiviittomat ovat puhetta tukevan kommunikaation muoto, jota autistiset ihmiset, joilla on puheen tuottamisen vaikeuksia, usein käyttävät. Tämä diplomityö tutkii InMoov-robotin onnistumista tukiviittomien opettajana autistisille lapsille. Yleisesti ottaen robotti onnistui tukiviittomien opettamisessa. Robotilla tutkittiin erilaisia vuorovaikutusmetodeita, mutta eri metodeilla ei löydetty tilastollisesti merkittävää vaikutusta onnistumiseen. Tämä diplomityö esittelee myös viitekehyksen, jonka avulla voidaan suunnitella sosiaalisia robotteja. Viitekehystä voidaan kehittää ja käyttää tulevaisuudessa uusien sosiaalisten robottien suunnitteluun.
Description
Supervisor
Kyrki, Ville
Thesis advisor
Weir, Daryl
Keywords
social robotics, human-robot interaction, autism, assistive sign language, sign language, design framework, Axelsson Minja
Citation