Leikkiä todellisuudella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
48 + 14
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielmani on arkeologinen kaivaus todellisuuden kanssa limittyneeseen vielä suhteellisen tuntemattomaan tarinankerrontaan. Tutkielma tarkastelee mahdollisuuksia laajentaa lavastajan työnkuvaa pelillisten esitysten pariin pohtimalla todellisuuden, uskottavuuden ja aitouden rajoja vaihtoehtotodellisuuspelien (eng. alternative reality games, ARG) ominaisuuksien avulla. Työni on kokoelma pohdintoja lavastajaidentiteettini etsimisestä ARG-pelien tilallisuuden kautta. Monimediallista tarinankerrontaa ja pelillisiä elementtejä hyödyntävä ARG-genre saavutti vuoden 2001 tienoilla laajemman yleisön tietoisuuden. Sen jälkeen ARG-peleistä on kehittynyt menetelmä luoda uniikkeja, maailmanlaajuisia ja aikasidonnaisia kokemuksia. Nämä kokemukset ovat yhteisöllisiä ja itseään muokkaavia tarinoita, joilla on yhtymäpintaa aktuaalisen maailman kanssa. ARG-pelien käyttökohteet vaihtelevat viraalimarkkinoinnista, yhteistyöhön perustuvasta kokemuspohjaisesta opettamisesta tieteelliseen tutkimukseen. Tutkielmani aineisto käsittää niin tietokirjoja, multimediaviihdettä, podcast-lähetyksiä ja internetsivustoja. Työni pyrkii antamaan yleiskuvan ARG-pelin luonteesta sekä avaamaan siihen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä, kuten pervasiivinen peli. Tutkielmani pohtii myös pelin ja leikin määritelmää suhteessa oikeassa maailmassa pelattavaan ARG-peliin. Työlläni pyrin saamaan alan tekijät pohtimaan, mitä todellisuus merkitsee lavastajalle pelillistettyjen kokemuspohjaisten esitysten maailmassa. Työni yrittää lähentää taide- ja pelimaailmaa esittämällä vaihtoehtoisia tapoja nähdä lavastajan työnkuva ARG-pelien kautta ja osoittamalla yllättäviä samastumiskohtia vieraammassa taidemuodossa. Työni ehdottaa uusien termien omaksumista lavastajuuden rinnalle tai sitä täydentämään. Pelaaminen on aina ollut osa elämääni ja haluan mahdollistaa tutkielmani kautta pelimaailmoiden ulkopuolisten helpon pääsyn niiden sisäpiiriin, sillä loppujen lopuksi kaikki pelaavat ehkä jopa tietämättään. Tästä työstä löydät suosituksia siitä, mistä aloittaa aiheeseen tutustuminen ja tietojen syventäminen. Tutkielmani on kutsu osallistua. Se on mahdollisuus nähdä itsestäänselvyydet toisin. Se on oikopolku vieraaseen maailmaan. Se on työkalu tuntemattomaan.
Description
Supervisor
Lifländer, Elina
Thesis advisor
Lifländer, Elina
Keywords
alternate reality games, ARG, lavastajuus, lavastus, todellisuus, pervasiivinen, Immersiivinen, peli
Other note
Citation