Reasons and Effects of Metric Use in Industrial Agile Teams - A Systematic Literature Review

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-02
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
64 + 9
Series
Abstract
Ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät ovat lisänneet suosiotaan, mutta tutkimuksia, joissa tutkittaisiin syitä mittareiden käytölle ja niiden vaikutuksille, on varsin rajallisesti teollisen ketterän kehityksen osalta. Tämä tutkimus esittää tuloksia systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta. Perustuen tähän tutkimukseen, tulokset esittävät, että syyt mittarien käytölle keskittyy seuraaviin alueisiin: suunnittelu, etenemisen seuranta, laadun ymmärtäminen ja parantaminen, ja ongelmien tunnistaminen. Lisäksi, mittareiden vaikutukset keskittyvät seuraaviin alueisiin: suunnittelutoimet, reaktiiviset toimet, ihmisten motivointi ja parannusideoiden luominen. Tämä tutkimus myös listaa tärkeitä mittareita, jotka tunnistettiin kuvauksien sekä esiintymismäärien avulla. Tuloksia verrataan ketterän kehityksen periaatteisiin ja näyttää siltä, että mittareiden käyttö tukee ketteriä periaatteita lukuuottamatta muutamia poikkeuksia. Lisäksi, tämä tutkimus osoittaa, että suunnittelu- ja seurantamittareiden käytöstä on paljon näyttöä. Tutkimus tunnistaa myös tilannesidoksisia mittareita, joita käytetään yleensä ongelmien korjaamiseksi. Lopuksi, mittareiden käytön negatiiviset vaikutukset voi olla mielenkiintoinen tulevaisuuden tutkimusalue.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Itkonen, Juha
Mäntylä, Mika
Keywords
agile, metrics, measurement, systematic, literature, review, ketterä, kehitys, mittarit, mittaus, systemaattinen, kirjallisuuskatsaus
Other note
Citation