Tietoturvan käytettävyys nuorten aikuisten tietokoneen käytössä

No Thumbnail Available
Files
Astikainen_Emma_2024.pdf (350.49 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-02-13
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tämä kandidaatintyö käsittelee nuorten aikuisten tietoturvatietoisuutta sekä -käytöstä, kun päätelaitteena on tietokone. Työssä tarkastellaan nuorten aikuisten tietoisuutta sen tason, siihen vaikuttavien tekijöiden ja sitä lisäävien keinojen näkökulmista. Tietoturvan tietoisuus sekä oletukset, asenteet ja kokemukset vaikuttavat nuorten aikuisten tietoturvalliseen käytökseen. Koska tietoisuus on paikoitellen puutteellista, työssä tarkastellaan myös nuorten aikuisten kohtaamia tietoturvauhkia ohjelmien tai järjestelmien sekä fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden näkökulmista. Nuorten aikuisten tietoturvatietoisuutta ja turvallista käytöstä pyritään lisäämään koulutusten avulla. Koulutuksissa tulee panostaa konkreettisiin käytännön esimerkkeihin aiheellisista tietoturvauhista sekä kommunikaatioon nuoren ja kouluttajan välillä. Tietoisuuden nostaminen auttaa nuoria riskialttiin käytöksen ehkäisemisessä. Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena. Työssä tietoturva mielletään käyttäjän omien tietojen ja yksityisyyden suojaamisena. Käytettävyys mielletään käyttäjälle helppokäyttöisenä ja intuitiivisena käyttöliittymänä tai järjestelmänä. Järjestelmätekijöiden tehtävänä on varmistaa tietoturvan ja käytettävyyden onnistunut yhdistäminen tekemällä järjestelmistä käyttäjälle käyttökelpoisia tietoturvan puolesta.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Suoranta, Sanna
Keywords
käytettävyys, tietoturva, nuoret aikuiset, tietokone
Other note
Citation