Önskas en passagerareångbåt, som dagligen gör tur ett retur resan mellan Viborg och Björkö (Koivisto) med alla decimellanliggande bryggorna. Passagerareantalet bör vara cirka 250 personer och då får båtens djupgång ej överstiga 2 meter

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1920
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
42
Series
Description
Supervisor
Mustakallio, E.
Keywords
Other note
Citation