Seinäelementtituotannon kiertotasomuotin tuotekehitys

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
65 + 10
Series
Abstract
Tutkimustyön tavoitteena oli löytää kustannustehokkaampi ratkaisu betonielementtituotannon tasomuotin toteuttamiseksi. Tutkimus painottui mittatarkan teräsrakenteen suunnitteluun ja rakenteen kustannusten optimointiin. Lisäksi sovellettiin ja tarkasteltiin yleisesti tunnettujen tuotekehitysmenetelmien soveltuvuutta teräsrakennetuotteen tuotekehitykseen. Tutkimuksen havainnoissa korostuivat oikean kustannusrakenteen ja kustannustiedon merkitys ennen tuotekehitysprosessin aloittamista. Lisäksi havainnoissa korostuivat teräsrakennetuotteen kustannusrakenteen optimoinnin monimutkaisuus muuttujien suuren määrän ja niiden epälineaarisuuden takia. Työn tuloksena suunniteltiin uusi tasomuottiratkaisu. Lisäksi työssä kehitettiin tuotekehityksen soveltuvaa laskentamenetelmää tasomuotirakenteiden kustannusten arvioimiseksi.

The Purpose of the study is to find more cost effective methods to implement table molds for concrete wall element production. The work primarily focuses on designing steel structures with high tolerance demand and on optimizing steel structure costs. In addition this thesis applies the well-known product development methods for steel structure development and studies theirs applicability. The findings emphasize first of all the importance of cost information and good understanding of cost structure before starting the product development process. The second observation is a high amount of variables related to steel structure cost optimization and nonlinearity of variables. As a new table mold construction was designed, a calculation method for the costs of table mold steel structure estimating was also developed.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Korolainen, Esa
Keywords
betonielementti, esivalettu, teräsrakenne, optimointi, kiertotasomuotti, tasomuotti, concrete element, pre-cast, steel structure, optimization, circulating line table mold
Other note
Citation