Web-sovelluksen toimintalogiikka palvelimelta käyttäjän selaimeen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
[7] + 69 s.
Series
Abstract
Perinteisen web-sovelluksen esityslogiikka sijaitsee palvelinsovelluksessa ja sovellusta käytetään sivukokonaisuuksia synkronisesti lataamalla. Rikkaissa internetsovelluksissa tiedonsiirto palvelimen ja käyttöliittymän välillä on asynkronista ja vasteet käyttäjälle perinteistä web-sovellusta nopeampia. Tässä työssä selvitetään miten web-sovelluksen toimintalogiikkaa voidaan hajauttaa palvelimelta käyttäjien selaimiin ja miten se vaikuttaa sovelluksen suorituskykyyn. JavaScript-selainsovelluksesta saadaan laadukas ja ylläpidettävä hyvän arkkitehtuurin ja suunnittelumallien avulla. Arkkitehtuurin hyvänä perustana toimivat laadukkaat JavaScript-kirjastot. Selainsovelluksen suorituskykyyn vaikuttavat tietoliikenne, sivun muodostus selaimessa ja käyttöliittymäsovelluksen logiikan suorittaminen selaimessa. Suorituskykyä voidaan parantaa käyttämällä tehokkaaksi havaittuja optimointikeinoja ja välttämällä hitaita toimintoja. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettyjä optimointikeinoja kokeiltiin kahdessa tapaustutkimuksessa ja ne osoittautuivat käytännössä toimiviksi.

In traditional web applications presentation logic is located at server side applications and pages are loaded asynchronously. In rich internet applications the communication between server and user interface is asynchronous, providing faster responses to the user. This thesis discusses on distributing the application logic from server to user browsers and how it affects the application performance. High quality and maintainability in JavaScript browser applications can be achieved with good architecture and use of design patterns. High quality JavaScript libraries serve as a base for good architecture. Web application performance is impacted by data transfer, rendering in browser and executing user interface logic in browser. Performance can be improved using recommended guidelines. The optimizing techniques presented in literature review are proven in two case studies.
Description
Supervisor
Manner, Jukka
Thesis advisor
Ahonen, Markus
Keywords
ria, html, html5, css, ajax, comet, javascript, dom, rest, architecture, pattern, framework, library, mvc, json, browser, internetsovellus, web-sovellus, arkkitehtuuri, suunnittelumalli, sovelluskehys, sovelluskirjasto, selain
Other note
Citation