Raaka-aineen, liimauksen, puristuksen ja karkaisun vaikutuksesta kovakuitulevyn ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1955
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Description
Supervisor
Pellinen, H.
Keywords
Other note
Citation