Mediakasvatuksen merkityksiä. Media Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Tässä tutkielmassa perehdytään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin median ja mediakasvatuksen osalta. Tutkielma aloitetaan kartoittamalla, miten aineistoon valitussa kirjallisuudessa, tutkimuksissa ja linjauksissa luonnehditaan mediaa ja mediakasvatusta. Aineistoa verrataan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja tarkastellaan, löytyykö niiden määritelmissä median ja mediakasvatuksen suhteen tulkinnallisia yhtäläisyyksiä. Tarkastelussa on myös median ja mediakasvatuksen jako eri oppiaineiden välillä. Tutkielman aineistona toimii tieteellinen kirjallisuus mediakasvatuksesta ja Perusopetuksen perusteiden viimeisin versio vuodelta 2014. Tutkielman tutkimusmetodit ovat kuvaileva kirjallisuuskatsaus, sekä vertaileva tutkimus. Tutkielmassa selvisi, että media käsiteltiin läpi vuosiluokkien. Mediasta puhuttiin, niin laaja-alaisten osaamisalueiden osalta, kuin tietyissä oppiaineissa. Mediaa esiintyy oppiaineissa laajasti. Äidinkieli ja kirjallisuus on ainut oppiaine, jossa mediakasvatus määritellään. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista voidaan havaita olevan yhteyksiä aineiston mediakasvatus kirjallisuuteen.
Description
Supervisor
Malinen, Piritta
Thesis advisor
Malinen, Piritta
Keywords
media, mediakasvatus, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, opetussuunnitelma, kuvataidekasvatus, monilukutaito
Other note
Citation