Taantuman vaikutus tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun osavuosikatsauksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttiko Suomessa heinäkuussa 2008 alkanut taantuma pörssiyhtiöiden tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatuun ja tutkia mahdollista muutosta selittäviä tekijöitä. Tutkimusaineisto ja sen käsittely Tutkimusaineisto koostui Helsingin Pörssissä listattujen yhtiöiden osavuosikatsauksissa (n=492) Q1-Q2/2008 ja Q1-Q2/2009 esittämistä tulevaisuudennäkymistä. Tutkimusaineisto kerättiin Thomson One Banker tietokannasta ja yhtiöiden osavuosikatsauksista. Tulevaisuudennäkymistä muodostettiin TN-indeksi, joka kuvaa kuinka hyvin yhtiö noudattaa Fivan standardin 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus luvussa 5.7 Tulevaisuudennäkymät antamia suosituksia ja soveltamisohjeita. TN-indeksin muutosta 2008–2009 analysoitiin selittävien muuttujien avulla. Tulokset Tutkimuksen mukaan taantuma heikensi vain hieman tulevaisuudennäkymien raportoinnin laatua kahdella ensimmäisellä kvartaalilla 2008–2009, jolloin TN-indeksi laski 3 %. Tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia, koska mitatut muutokset tulevaisuudennäkymien laadussa olivat hyvin pieniä eivätkä ne olleet t-testin ja korrelaatioanalyysin mukaan tilastollisesti merkitseviä. Regressioanalyysin mukaan TN-indeksin muutosta eivät selittäneet yrityksen koko, toimiala, velkaisuus, voitollisuus tai suhde toimialan yleiseen kehitykseen.
Description
Keywords
tulevaisuudennäkymät, taantuma, laatu, indeksi, Fiva
Other note
Citation