Havaintoja arvioimisesta ja sen perusteista vuoden 1927 tielain mukaisissa pakkolunastustoimituksissa Oulun läänissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
78 s. + liitt. 1
Series
Description
Keywords
Other note
Citation