Epätäydellisen preferenssi-informaation huomioon ottavien päätöksenteon tukimenetelmien vertailu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2013-03-22
Department
Major/Subject
Systeemitieteet
Mcode
F3010
Degree programme
Teknillinen fysiikka ja matematiikka TFM
Language
fi
Pages
35
Series
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo
Thesis advisor
Pousi, Jouni
Keywords
päätöksenteko, epätäydellinen preferenssi-informaatio, Web-HIPRE, PRIME Decisions, Smart-Swaps, Visual PROMETHEE
Other note
Citation