State-of-the-art and User Requirements of Blood Glucose Measurement: Devices, Software and Services.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-10
Department
Major/Subject
Käyttäjäkeskeinen Tietoliikenneteknologia
Mcode
S3018
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
84 + 9
Series
Abstract
Diabetes on jatkuvasti yleistyvä sairaus, joka vaatii yleisesti säännölliset verensokerin omamittaukset. Tämä Diplomityö tutkii verensokerimittauksen nykytilaa ja käyttäjätarpeita.. Erityisesti työ keskittyy verensokerimittareihin, verensokerimittauksen apuohjelmiin, sekä diabeteksen hoitosuosituksiin ja -käytäntöihin. Diplomityössä käsittellään lisäksi laadukkaan verensokerimittauksen määrittelyä Nykytilan analyysi perustuu valtaosin kirjallisuustutkimuksiin. Käyttäjätarpeiden kartoitus perustuu puolistrukturoituihin haastatteluihin. Haastatteluaineisto pohjautuu 8:aan haastatteluun, jossa haastateltiin kolmen eri käyttäjäryhmä edustajia: lääkäreitä, hoitajia ja diabeetikoita. Näiden käyttäjäryhmien käyttäjätarpeet ovat hyvin yhteneviä. Nykyiset verensokerimittauksen laitteet ja palvelut vastaavat hyvälaatuisen verensokerihallinnan vähimmäisvaatimuksiin. Nykyiset laitteet ja palvelut eivät vastaa Diplomityön esittelemiä vaativampia käyttäjätarpeita. Laitteiden ja palveluiden tulisi ola nykyistä kokonaisvaltaisempia ja integroituneita. Yksi verensokerimittauksen suurimmista haasteista on potilaan motivaatio mittausten laadukkaaseen läpivientiin. Potilaan motivaatioon vaikuttavien tekijöiden selvittäminen on yksi mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.

Diabetes is an increasingly common illness that often requires regular measurement of Blood Glucose (BG). This Thesis discusses the state-of-the-art and user requirements of BG measurement, focusing on: BG meters, diabetes management software, and diabetes treatment guidelines and practices. Additionally, BG measurement quality definitions are discussed. The discussion on the state-of-the-art presented is primarily based on literature research. The requirements study is based on the results of a semi-structured interview of 8 subjects. The requirements of three user groups are discussed, i.e. doctors, nurses and diabetics. The requirements of the user groups are significantly similar. The current supply of BG measuring devices and services provides the bare minimum required for good quality BG measurement. The more advanced requirements elicited in this Thesis are mostly not met. The BG measuring devices and services are thus required to be more comprehensive and integrated. One of the key issues with BG measurement is motivating the diabetics to perform good quality measurements. Interesting topics for further research include the factors affecting patients’ motivation.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Korhonen, Timo
Keywords
Diabetes, patient Self-Monitoring of Blood Glucose, Blood Glucose Meters, Diabetes Management Software, Diabetes Treatment and Guidelines, State-of-the-art, User Requirements, Semi-structured Interview, Human Centered Design, Diabetes, Verensokerin Omamittaukset, Verensokerimittarit, Diabeteksen apuohjelmat, Diabeteksen hoitosuositukset ja -käytännöt, Käyttäjätarpeet, Puolistrukturoitu haastattelu, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Other note
Citation