Kaupunkipientalo – Konsepti- ja korttelisuunnitelma Lohjan Mäntylään

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2017
Department
Major/Subject
Asuntosuunnittelu
Mcode
A-52
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on tutkittu townhouse-talotyyppiin perustuvan kaupunkipientalon ominaisuuksia suomalaisen kaupungin pientaloalueella. Talotyyppiä on tarkasteltu sekä kaupunki- että rakennussuunnittelun näkökulmista. Kaupunkimainen ja tiivis pientaloasuminen on ollut ajankohtainen teema viime vuosikymmenen kotimaisessa asemakaavoituksessa ja asuntosuunnittelussa. Tämä diplomityö sisältää konseptisuunnitelman kytketystä kaupunkipientalosta keskisuuren kaupungin pientaloalueelle. Konseptia sovelletaan Lohjan Mäntylän kaavoitusalueelle. Diplomityön aihe on lähtöisin Aalto-yliopiston monialaisesta Habitat Components – Townhouse -tutkimushankkeesta. Diplomityö on tehty yhteistyössä myös Lohjan kaupungin kaavoituksen kanssa. Mäntylän päiväkodin tontin asemakaavamuutoksessa on ollut tarkoituksena tutkia ja kehittää mittakaavaltaan Lohjan olosuhteisiin sopivaa kohtuuhintaista kaupunkipientalotyyppiä. Tässä diplomityössä pääpaino on suunnittelutehtävässä tutkimuksellisen menetelmän sijaan. Työn tavoitteena on kehittää konseptisuunnitelma, joka vastaa suomalaisen asumiskulttuurin tarpeisiin ja monipuolistaa suomalaista talotypologiaa. Konseptisuunnitelmassa tarkastellaan talotyypin mitoitusta, asumisen ratkaisuja ja kaupunkikuvallista muodonantoa sekä rakenteellista toteutustapaa. Diplomityö jakaantuu viiteen osaan: Tausta-luvussa esitellään diplomityön lähtökohtana oleva townhouse-tyyppi ja työlle asetetut tavoitteet. Toinen osa sisältää kaupunkipientalon konseptisuunnitelman, jota havainnollistetaan kolmella esimerkkiasunnolla. Kolmannessa osassa analysoidaan Lohjan Mäntylän kaavoitusalueen sijaintia ja rakennettua ympäristöä sekä esitellään Lohjalla järjestetyn townhouse-työpajan antia. Kortteli-luku sisältää Mäntylään sijoitetun korttelisuunnitelman, jossa sovelletaan työssä laadittua konseptisuunnitelmaa. Rakennus-luvussa tarkastellaan korttelin yhtä rakennusta. Kaupunkipientalon luonteva mitoitus Lohjan Mäntylän kaltaisella pientaloalueella on tämän diplomityön perusteella omakotitaloasumisen ja urbaanien townhouse-kortteleiden välillä. Konseptin asuntosuunnittelulla on vastattu pienten perheasuntojen tarpeeseen. Joustavan asumisen konsepti perustuu laajentumisvaraan asunnon sisällä, monikäyttöisen piharakennukseen sekä jaettavaan asuntoon. Kohtuuhintaisuuden ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat ohjanneet suunnitteluvalintoja massoittelusta rakenteellisiin ratkaisuihin. Rakenteellinen toteutus perustuu esivalmisteisiin puuelementteihin. Arkkitehtuurissa yhdistyvät paitsi eurooppalaisen monikerroksisen townhouse-tyypin ominaisuudet myös suomalaisen puurakenteisen omakotitalon perinne.

This thesis explores a topical subject of dense small-scale housing in Finnish cities. There has been a growing interest in the townhouse type among city-planners, architects and scholars in Finland in the recent decade. This thesis has been made in collaboration with the city-planning board of Lohja and the department of architecture at Aalto University. This thesis is a conceptual design of a type-planned house that is based on the townhouse model but further developed to meet the requirements of Finnish building regulations and housing needs. The concept design consists of a typology of six houses that address the need of affordable and energy-efficient housing. The main themes of the concept design are compact size, systematically developed flexible apartment plans and architectural quality. In the urban design part of this thesis an infill development site in Mäntylä residential area in Lohja has been selected as a testing ground for the typology. The new design is a semi-open perimeter block of 22 houses based on the concept. Architecturally the design aims at combining the urban features of the townhouse type with the traditional Finnish wooden single family houses.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
townhouse, kaupunkipientalo, tyyppitalo, täydennysrakentaminen
Other note
Citation