Markkinointifunktion ja markkinointi-investointien tehokkuuden arviointi laskentatoimen näkökulmasta. Case Yritys X.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, tehokkuus, kannattavuus, markkinointi, arviointi, investoinnit
Other note
Citation