Suunniteltava vesivoimalla käytettävä puuhiomo ja sanomalehtipaperitehdas, jonka vuosituotanto on 6000 tonnia paperia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1923
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation