Yrityksen strategisia tavoitteita tukeva palkitsemisjärjestelmä. Case: Leonia Kortti Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Yritykset, Strategia, Kannustaminen, Palkkiot, Motivaatio, Henkilöstö, Arviointi, Mittarit
Other note
Citation