Muotoilijasta auttajaksi: Yhteiskunnallisen suunnittelun metodit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Graphic Design
Graafisen suunnittelun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Lopputyössäni puhun yhteiskunnallisesta suunnittelusta ja sosiaalisesta designista. Käyn läpi sellaisten suunnittelijoiden ja alan tutkijoiden töitä ja tekstejä, jotka ovat olleet yhteydessä vastuulliseen suunnitteluun. Lopputyöni keskiössä on siis sellainen muotoilu, joka huomioi yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja kulttuuriset asiat. Tuon esille käytännön projekteja ja pohdin yhteiskunnallisen suunnittelun tarvetta nykyajassa sekä sen merkitystä menneisyydessä. Lopuksi tuon mukaan myös filosofista pohdintaa aiheesta.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Karhumaa, Arja
Keywords
vastuullisuus, papanek, garland, poynor, etiikka, muotoilu, yhteisö, juliste
Other note
Citation