Yksinkertaisen elämäntavan periaatteet lähtökohtana tilan käytölle - Produktiona miniasunnon tehokas tilasuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Sisustusarkkitehtuuri
Language
fi
Pages
49
Series
Abstract
Tutkielmalla on pyritty tutkimaan ja löytämään näkökulmia, jotka tukisivat minimalistisen elämäntavan hyödyntämistä tilan käytössä ja ennen kaikkea asuntosuunnittelussa. Ajankohtaisten ongelmat, kuten esimerkiksi ylenpalttinen, länsimainen kulutuskäyttäytyminen, ympäristökriisi, asuntopula ja kaupungistuminen ovat ongelmia, joiden helpottamiseksi tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja ja konsepteja, jotka tukisivat ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tutkielmassa on tutkittu minimalismia elämäntapana ja sen hyödyntämistä tilasuunnittelussa, jonka tavoitteena on tehokkaampi, kestävämpi ja ekologisempi asuminen. Minimalismi ja muut yksinkertaistamisliikkeet, kuten downshifting, slow living ja simple living ovat olleet suosittuja lähivuosina. Muun muassa minimalismille keskeisestä tavaran luopumisesta on kirjoitettu viimeisten vuosien aikana paljon kirjallisuutta. Ihmiset ovat kiinnostuneita näistä elämäntavoista ja keinoista vähentää tavaraa, jotka pyrkivät yksinkertaistamaan elämää muun muassa kulutuksen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Tutkielman keskeinen kysymys onkin, voisiko yksinkertaisen tai minimalistisen elämäntavan periaatteet toimia lähtökohtana asuntosuunnittelulle, ja voisiko asunnon tehokas tilasuunnittelu toisaalta myös tukea minimalistista elämäntapaa ja sen toteuttamista yksilön elämässä? Tutkielmassa määritetään, mitä minimalismi on, miten sen periaatteet voisivat näkyä tilan käytössä ja mitä tämänkaltainen suunnittelu edesauttaisi. Keskeistä tutkielmassa on muutaman aiheeseen viittavan referenssikohteen hyödyntäminen oman kuvitteellisen, tehokkaan miniasunnon suunnittelussa. Työn produktiona on miniasunto, joka heijastaa näitä yksinkertaisen elämäntavan periaatteita. Tutkielma vastaa keskeisiin kysymyksiin tilasuunnitelman avulla, joka osoittaa teorian mahdollisen toteuttamisen. Lopussa kuitenkin herää kysymys siitä, onko asuntotuotannon tilanne ja pienten asuntojen kysyntä vielä vuosikymmenten päästä samanlainen, joten onko tämänkaltainen tilasuunnittelun lähtökohta välttämättä pidemmän päälle kestävää. Vanhoissa taloissa ja jo rakennetuissa asunnoissa remontointi ja uusi tehokkaampi tilasuunnittelu on järkevää, mutta itse asuntotuotannon kannalta kokonaisvaltaisesti joustavien asuntorakenteiden toteuttaminen, eli asuntojen käyttötarkoitusten ja kokojen muunneltavuus, olisi pidemmän päälle kannattavaa.
Description
Supervisor
Määttänen, Heikki
Thesis advisor
Määttänen, Heikki
Keywords
yksinkertainen elämäntapa, minimalismi, miniasunto, asuntosuunnittelu, tilan käyttö, tehokas, kestävä, ekologinen
Other note
Citation