The sacred alga

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Cultures, Curating and Contemporary Art
Language
en
Pages
46
Series
Abstract
“The Sacred Alga” is Teo Paaer’s thesis for Visual Culture, Curating and Contemporary Art -Master program in Aalto-university. It consists of a report on the background work and concepts surrounding an upcoming installation, which is based on the concept of sacred alga. The thesis is divided to two distinct parts: the first part is a report on search for the rare freshwater red alga Hildenbrandia Rivularis and subsequent attempts to cultivate it. The second part follows the academic writing traditions in its exploration of concepts of ‘sacred’ and strives to discover when and why certain things becomes sacred. The ’sacred’ has a longer history with humanity than religion, and while the secularization process has led religion to lose its prominent role in Western society, ‘sacred’ has become a latent undertone. In modern times, ‘sacred’ has appeared in new forms and less obvious contexts, such as ‘crystal healing’, ‘alternative medicine’ or fascism. Despite its archaic nature and apparent absence in secularized capitalistic societies, it is this apparent absence that makes ‘sacred’ topical today.

“Pyhä Levä” on Teo Paaerin opinnäytetyö Aalto-yliopiston Visual Culture, Curating and Contemporary Art-ohjelmassa 2022. Opinnäytetyö toimii pohjatyönä tulevalle installaatiolle, jonka lähtökohtana on Pyhän Levän konsepti. Opinnäytetyö jakautuu kahteen erilliseen osaan, joista ensimmäinen on raportti harvinaisen punalevän etsinnöistä sekä yrityksistä sen kasvattamiseksi. Toinen osa tutkii pyhän käsitettä pyrkien vastaamaan kysymykseen, miten jostakin asiasta tulee pyhä. Työkaluina käytetään kirjallisuuskatsausta sekä esimerkkitapauksia. Kuluneen sadan vuoden aikana tapahtunut Länsimaisen yhteiskunnan sekularisoituminen on vähentänyt uskonnon merkitystä huomattavasti. Pyhän konsepti on kuitenkin uskonnosta erillinen ja sillä on pidemmälle ulottuvat juuret ihmiskunnan historiassa kuin uskonnolla. Modernina aikana pyhä onkin löytänyt uusia ilmenemismuotoja uskonnon rinnalle, esimerkiksi niin sanotut ’vaihtoehtohoidot’ tai fasismi. Huolimatta pyhän arkaaisesta luonteesta ja näennäisestä puuttumisesta sekularisoituneessa kapitalistisessa yhteiskunnassa, on se ajankohtainen osa ihmisyyttä myös tässä ajassa.
Description
Supervisor
Beloff, Laura
Thesis advisor

Keywords
alga, sacred, hildenbrandia rivularis, trentopohlia johlitus, religious studies, algology
Other note
Citation