Essays on the heterogeneity in European banking

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2015-08-14
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
149
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 87/2015
Abstract
This dissertation consists of four empirical essays each having a different point of view on the subject of banking sector heterogeneity in Europe. Aim is to provide evidence that bank-specific differences have a role in bank behavior and performance.  The first essay studies how banks of different ownership structure have overcome the recent crisis by focusing on bank profitability, loan quality and cost efficiency, comparing performance before and after the recent crisis unveiled. The second essay focuses on the individual bank ratings issued by two credit rating agencies (Fitch and Moody's) and observes how banks of different ownership structure have been valued and whether credit rating agencies changed their views about any particular ownership group as a reaction to the onset of the crisis. The third essay examines whether banks of different ownership structure have differences in loan supply policies and how the recent crisis has affected the transmission of monetary policy to loan growth of different banks. The fourth essay studies bank credit standard changes and whether these are affected by differences in bank-specific variables.  This dissertation shows that heterogeneity in banking matters to bank behavior and economic performance. In order to have well-functioning banking sectors across Euro area it is important to have a sufficient amount of banks with heterogeneous goals. It is also important not to disregard the effects of banking sector heterogeneity when making regulative and policy decisions.

Tämä väitöskirja koostuu neljästä empiirisestä esseestä, joista jokainen tarkastelee Euroopan pankkisektorin heterogeenisuutta eri näkökulmasta. Pyrkimyksenä on osoittaa, että pankkien väliset erot vaikuttavat niiden toimintaan ja suorituskykyyn.  Ensimmäinen essee katsoo, miten eri omistusrakenteen omaavat pankit ovat selvinneet kriisistä. Essee keskittyy erityisesti kannattavuuteen, lainojen laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä tarkastelee toimintakykyä ennen kriisiä ja sen aikana. Toinen essee keskittyy yksittäisten pankkien saamiin pankkiluokituksiin kahdelta luottoluokituslaitokselta (Fitch ja Moody's), ja tarkastelee koskettiko kriisi eurooppalaisia pankkeja eri tavalla riippuen niiden omistusrakenteesta, ja muuttivatko luottoluokittajat käsitystään omistusrakenteiden välillä reaktiona kriisin puhkeamiseen. Kolmas essee tutkii omistusrakenteen vaikutusta pankkien lainatarjontapäätöksiin rahapolitiikan muuttuessa. Neljäs essee keskittyy pankkien luottoehtoihin, ja tutkii pankkikohtaisten erojen vaikutusta niiden muutoksiin.  Tässä väitöskirjassa osoitetaan, että heterogeenisuus pankkitoiminnassa vaikuttaa pankkien liiketoimintaan ja suoriutumiseen. Koko pankkisektorin vakauden kannalta on tärkeää pitää huoli siitä, että toimialalla on riittävä määrä toimijoita, joilla on erilaiset tavoitteet ja liiketoimintamallit. On myös tärkeää olla unohtamatta pankkisektorin monimuotoisuutta tehtäessä koko euroaluetta koskevia sääntely- ja politiikkapäätöksiä.
Description
Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
Supervising professor

Keywords
banking, shareholder banks, cooperative bank, saving bank, performance, credit rating agencies, lending, credit standards, pankkitoiminta, liikepankit, sidosryhmäpankit, säästöpankit, osuuspankit, suorituskyky, luottoluokituslaitokset, lainananto, luottoehdot
Other note
Parts
  • Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Organizational structure and performance in European banks: A reassessment. Forthcoming in Advances in the Economic Analysis of Participatory and Labor-Managed Firms.
  • Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Organizational structure and exposure to crisis among European banks: Evidence from rating changes. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity 3(1): 35-55.
  • Giovanni Ferri, Panu Kalmi, Eeva Kerola. Does bank ownership affect lending behavior? Evidence from the Euro area Journal of Banking and Finance 48: 194-209.
  • Eeva Kerola. What drives lending conditions? Evidence from the Bank Lending Survey Unpublished manuscript.
Citation