Säröjä asumiskoneen pinnassa. Lastenkirja kansalaisuuskasvattajana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee lastenkirjallisuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden risteyskohtaa. Kartoitan lyhyesti suomalaisen yhteiskunnallisen lastenkirjallisuuden historiaa, ja pohdin, millaista aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen on kriittisen pedagogiikan tarjoamien yhteiskuntakriittisten ajatusten perusteella. Olen valinnut käsittelyni kohteeksi kaupunkilaisuuden erityiseksi esimerkiksi kansalaisuudesta. Valintani perustuu viime vuosina käytyyn keskusteluun kaupunkitilasta. Totunnaisuuksia on haastettu muun muassa järjestämällä uudenlaisia kaupunkitapahtumia, joissa kaupunkilaisten aktiivisuus on usein tärkeällä sijalla. Määrittelen, mitä kaupunki on toisaalta tilana, toisaalta kaupunkilaisen identiteettinä. Huomautan, kuinka kaupunkitilassa on yksityiskohtia, jotka eivät sovi yhteen kaupungin ideaalin kanssa. Näihin yksityiskohtiin huomio kiinnittämällä voidaan haastaa monoliittiselta vaikuttava ideaali ja luoda uusia määritelmiä kaupungille ja kaupunkilaisuudelle. Tämän teoreettisen ajattelun innoittamana olen luonut työni produktio-osuuden, tietokirjagenreä imitoivan ja parodioivan lastenkirjan nimeltä Suomen ämminkäiset värikuvina. Kirjassa esitellään kuvitteellisia kaupunkitilassa eläviä olentoja, joita voi havaita pelkästään niiden jättämien jälkien perusteella. Kirjan tavoitteena on auttaa lapsia säilyttämään myötäsyntyinen mielenkiintonsa elinympäristöään kohtaan ja siten kasvamaan aktiivisiksi kaupunkilaisiksi.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
lastenkirjallisuus, kansalaisuus, yhteiskunta, kaupunkitila, kriittinen pedagogiikka, oppiminen
Other note
Citation