Driven translocation of a polymer through a narrow pore in dilute solvent

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 59 s.
Series
Abstract
In this work driven translocation of a polymer through a narrow pore in dilute solvent is studied using computational methods. Stochastic rotation dynamics (SRD) is used for simulating the fluid dynamics and molecular dynamics (MD) for simulating the polymer. These methods were implemented in a parallel hybrid algorithm. The results of the simulations are compared to previous theoretical and computational studies. Scaling of the translocation time tau alpha NalphaF-ß is found for polymers immersed in either good or bad solvent up to the length of 1600 monomers. The simulations are repeated both with and without hydrodynamic interactions, and the scaling is observed for both cases. The scaling is observed for a wide range of driving forces in good solvent, but only for small forces in bad solvent. By studying the evolution of radius of gyration and local straightening during the translocation process, it is shown that in good solvent polymer translocation is a strongly out-of-equilibrium process. On the cis side the straightening of the polymer is observed as tension propagates through the polymer backbone. On the trans side monomers crowd near the pore exit as monomers leave the pore faster than the polymer segment on the trans side relaxes into equilibrium. The out-of-equilibrium effects are more perceptible when hydrodynamic interactions are removed. In bad solvent the polymer maintains its globulous equilibrium conformation during the whole translocation process.

Tässä työssä tutkitaan laimeassa liuoksessa olevan polymeerin ajettua translokaatiota kapean huokosen läpi laskennallisin menetelmin. Simulaatiot toteutetaan rinnakkaistetulla hybridialgoritmilla, jossa nestedynamiikka toteutetaan käyttäen stokastista rotaatiodynamiikkaa (SRD) ja polymeerin itsensä simulointi tapahtuu molekyylidynamiikan (MD) menetelmiä käyttäen. Simulaatioiden tuloksia verrataan aiheesta aiemmin esitettyihin teoreettisiin ja laskennallisiin tuloksiin. Translokaatioaika noudattaa skaalausta tau alfa NalfaF-ß sekä hyvässä että huonossa liuoksessa 1600 monomeerin pituuteen asti. Simulaatiot toistetaan sekä hydrodynaamisten vuorovaikutusten kanssa että ilman niitä. Skaalaus havaitaan molemmissa tapauksissa. Hyvän liuoksen tapauksessa skaalaus havaitaan laajalla ajavan voiman vaihteluvälillä. Huonossa liuoksessa skaalaus havaitaan vain pienillä voimilla. Transkolaatio osoitetaan voimakkaaksi epätasapainoprosessiksi tutkimalla gyraatiosäteen muutosta ja polymeerin paikallista suoristumista translokaatioprosessin aikana. Cis-puolella polymeeri suoristuu jännityksen levitessä pitkin polymeeria. Trans-puolella havaitaan huokosen suun tukkeutumista, kun huokosesta poistuu monomeereja nopeammin kuin trans-puolella oleva polymeerisegmentti ehtii relaksoitua tasapainoon. Epätasapaino on selvempää simulaatioissa, jotka ajetaan ilman hydrodynaamisia vuorovaikutuksia. Huonossa liuoksessa polymeeri säilyttää pallomaisen tasapainomuotonsa koko translokaatioprosessin ajan.
Description
Supervisor
Kaski, Kimmo
Thesis advisor
Linna, Riku
Keywords
polymeeri, ajettu translokaatio, laskennallinen tiede, laskennallinen fysiikka, stokastinen rotaatiodynamiikka, molekyylidynamiikka, polymers, driven translocation, computational science, computational physics, stochastic rotation dynamics, molecular dynamics
Other note
Citation