Continuous Experimentation in Finnish startups – A descriptive case study of A Grid and Maria 01 communities

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLehtelä, Bettina
dc.contributor.authorMäntylä, Vihtori
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorFagerholm, Fabian
dc.date.accessioned2022-01-30T18:05:57Z
dc.date.available2022-01-30T18:05:57Z
dc.date.issued2022-01-25
dc.description.abstractStartups are more likely to fail than succeed. Continuous experimentation has been proposed as a practice that can help startups succeed where others have failed. This study evaluates the product development practices used by five Finnish startups and describes the factors that could affect the adoption of continuous experimentation. The study uses a descriptive multiple case study approach, and the primary data collection method is semi-structured interviews. The study uses qualitative data analysis to answer the three research questions (RQs). RQ1: What product development practices are the startup companies in the A Grid and Maria 01 communities using? RQ2: How do startup companies in the A Grid and Maria 01 communities use data in product development? RQ3: What factors affect the adoption of continuous experimentation in startup companies in the A Grid and Maria 01 communities? The case study data shows that all companies are using lean or agile software development practices. All companies had set up continuous integration and continuous deployment systems and were able to produce new releases with little manual effort. The product management practices used by the companies were found to be fairly unstructured and the most common model for planning the product development work appeared to be weekly or biweekly meetings. Experimentation was found to be common among the case companies. However, only one company was doing experimentation systematically and using the experimental data in a systematic way. Continuous experimentation was not used by any of the case companies and only one interviewee recognized the practice when asked. The case study indicates that the case companies are unlikely to adopt continuous experimentation, or any other practice, unless three conditions are met. First, a company employee must have prior experience of the practice. Second, the adoption of the practices must solve a real problem experienced by the company. Third, adopting the practice must provide perceived value to the company almost immediately. The thesis proposes teaching continuous experimentation in university or as a part of entrepreneurship training as a possible way for making the practice more widely adopted.en
dc.description.abstractStartupit epäonnistuvat todennäköisemmin kuin onnistuvat. Jatkuvaa kokeilua on ehdotettu menetelmäksi, joka voi auttaa startuppeja onnistumaan siinä missä muut ovat epäonnistuneet. Tämä diplomityö tutkii viiden suomalaisen startupin käyttämiä tuotekehitysmenetelmiä ja kuvaa tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa jatkuvan kokeilun käyttöönottoon. Tämä työ on kuvaileva monen tapauksen tapaustutkimus, jossa ensisijaisena tiedonkeruumenetelmänä käytetään teemahaastatteluita. Tutkimuksessa käytetään kvalitatiivista data-analyysiä selvittämään vastaukset kolmeen tutkimuskysymykseen (TK). TK1: Mitä tuotekehitysmenetelmiä startup-yritykset A Grid ja Maria 01 yhteisöissä käyttävät? TK2: Miten startup-yritykset A Grid ja Maria 01 yhteisöissä käyttävät dataa osana tuotekehitystä? TK3: Mitkä tekijät vaikuttavat jatkuvan kokeilun käyttöönottoon A Grid ja Maria 01 yhteisöihin kuuluvissa startup-yrityksissä? Tapaustutkimuksen aineisto osoittaa kaikkien tutkimuksessa tutkittujen yritysten käyttävän ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Kaikki yritykset olivat myös ottaneet käyttöön jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen mahdollistavat järjestelmät. Yritykset pystyivät tuottamaan uusia tuotantojulkaisuja ilman suurta käsin tehtävää työmäärää. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten käyttämät tuotehallinnan menetelmät eivät vaikuttaneet hyvin jäsennellyiltä, ja yritykset käyttivät lähinnä viikoittaisia tai kahden viikon välein toistuvia palavereja tuotekehitystyön suunnitteluun. Erilaiset kokeilut olivat yleisiä yritysten keskuudessa, mutta vain yhdellä yrityksellä kokeilu ja datan käyttö oli järjestelmällistä. Jatkuvaa kokeilua ei käyttänyt yksikään tutkimukseen osallistunut yritys. Ainoastaan yksi haastateltava tunnisti menetelmän kysyttäessä. Tapaustutkimus indikoi, että yritykset eivät todennäköisesti ottaisi jatkuvaa kokeilua tai mitään muutakaan menetelmää käyttöön, ellei seuraavat kolme ehtoa täyty. Ensimmäiseksi yrityksen työntekijällä tulee olla aikaisempaa kokemusta menetelmän käytöstä. Toiseksi menetelmän käyttöönoton tulee ratkaista jokin oikea yrityksen kokema ongelma. Kolmanneksi menetelmän käyttöönoton tulee tuottaa yritykselle havaittavaa hyötyä miltei välittömästi käyttöön otosta lähtien. Ehdotamme jatkuvan kokeilun opettamista yliopistossa tai yrittäjäkoulutuksen osana jatkuvan kokeilun laajemman käyttöönoton saavuttamiseksi.fi
dc.format.extent66 + 6
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/112672
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202201301571
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksfi
dc.programme.majorInformation Networksfi
dc.programme.mcodeSCI3047fi
dc.subject.keywordcontinuous experimentationen
dc.subject.keywordsoftware developmenten
dc.subject.keywordstartupen
dc.subject.keywordproduct developmenten
dc.subject.keywordsoftware engineeringen
dc.titleContinuous Experimentation in Finnish startups – A descriptive case study of A Grid and Maria 01 communitiesen
dc.titleJatkuva kokeilu suomalaisissa startup-yrityksissä – Kuvaileva tapaustutkimus A Grid ja Maria 01 yhteisöistäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Mäntylä_Vihtori_2022.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format