Spinning and additive manufacturing of native cellulose structures - Exploration of parameter space with process machine prototypes

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2019-12-18
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
76 + app. 58
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 231/2019
Abstract
Cellulose based raw materials show immense potential as a foundational building block in the future bioeconomy. However, many novel methods remain in an embryonic state due to the lack of compatible process models and machinery. The research presented here explored novel processing routes and manufacturing methods for native cellulosic raw materials. The aim of this research was to investigate process domain bottlenecks by developing and testing prototype process machinery. The focus was on two manufacturing technologies, spinning and additive manufacturing. Two different wet spinning methods were researched and laboratory scale spinning line prototypes were constructed for both spinning methods. The first spinning approach was based on a gel-like spinnable dope produced by dispersing pulp fibers with a deep eutectic solvent (DES). The dope was spun into fiber yarn using an inclined channel where the incipient yarn is stretched and transported with a stream of ethanol. The second spinning method was based on coaxial extrusion of a cellulose nanofibril (CNF) core and a supporting biopolymer shell around it. By using a shell of a rapidly coagulating biopolymer as support during filament formation, spinning rates and draw ratios were increased. The parameters associated with each process were studied experimentally and samples were characterized to evaluate the influence of process parameters. Improvements in throughput and properties of ensuing structures were demonstrated. Additive manufacturing using high consistency enzymatically fibrillated cellulose nanofibrils (EFCNF) pastes was demonstrated. EFCNF is printable using a simple extrusion based method but the printed constructs undergo substantial deformation when air-dried. A 3D scanning based drying deformation quantification was developed to determine the extent of the deformation as well as the influence of process conditions on it. Results indicated that despite a substantial decrease in volume and change in aspect ratio the original design intent is preserved. An open-source extruder design was developed for improving dosing accuracy as well as improving monitorability of the extrudate rheology during printing. The mechanical components of the extruder can be manufactured using entry-level 3D printing equipment and the price of the required components is less than a tenth of commercially available equivalent extruders. In summary, this work demonstrates how process domain requirements can be taken into account in concurrent machine design and material development. The research highlights how concurrent multidisciplinary development is advantageous as knowledge regarding requirements propagates more efficiently across the different domains resulting in more informed design decisions.

Selluloosa on lupaava perusta tulevaisuuden biotaloudelle. Monet uudet menetelmät jäävät kuitenkin alhaiselle kehitysasteelle yhteensopivien prosessimallien ja -laitteistojen puuttuessa. Tässä työssä tutkittiin prosesseja ja valmistusmenetelmiä luonnonperäisille selluloosa-materiaaleille. Työn tavoitteena oli tunnistaa prosessien ongelmakohtia prototyyppien kehittämisen ja testaamisen avulla. Tutkimustyö keskittyi kahteen eri valmistusmenetelmään, kehräämiseen ja lisäävään valmistukseen. Työn aikana tutkittiin kahta eri märkäkehruumenetelmää, joista kustakin kehitettiin laboratoriomittakaavan prototyyppejä. Ensimmäisessä menetelmässä käytettiin syväeutektisella liuottimella (DES) käsiteltyjä sellukuituja kehrättävän geelimäisen nesteen tuottamiseksi. Neste kehrättiin kuitulangaksi käyttäen etanolivirtausta. Etanolivirtaus sekä kuljettaa että venyttää esimuodostunutta lankaa. Toinen tutkittu kehruumenetelmä perustuu koaksiaaliseen ekstruusioon käyttäen selluloosan nanofibrillejä (CNF) ytimenä ja biopolymeeriä ulkokuorena. Nopeasti koaguloituvan biopolymeerikuoren avulla kasvatettiin kehruunopeuksia ja vetosuhteita. Kehruuprosesseja tutkittiin kokeellisesti ja parametrien vaikutusta lopputuotteen ominaisuuksiin  selvitettiin. Menetelmien kehityksellä parannettiin lopputuotteen ominaisuuksia ja kehruun tuotantonopeuksia. Työssä tutkittiin lisäksi entsymaattisesti fibrilloitujen selluloosan nanofibrillien (EFCNF) lisäävää valmistusta. EFCNF on tulostettavissa yksinkertaisin ekstruusiomenetelmin, mutta tuotettu rakenne deformoituu huomattavasti kuivuessaan. Deformaation mittaamiseen kehitettiin 3D skannaukseen perustuva mittausmenetelmä, jonka avulla selvitettiin kuivausparametrien vaikutusta deformaatioon. Tulokset osoittivat, että merkittävästä tilavuuden ja mittasuhteiden muutoksesta huolimatta alkuperäinen muototavoite on säilytettävissä. Tulostustutkimuksen yhteydessä kehitettiin avoimen lähdekoodin ekstruuderi. Ekstruuderin voimamittauksen avulla voidaan parantaa annostelutarkkuutta ja tarkkailla tulostettavan aineen virtauskäyttämistä tulostuksen aikana. Ekstruuderin mekaaniset komponentit voidaan valmistaa yksinkertaisilla 3D-tulostimilla. Ekstruuderin komponenttien hinta on alle kymmenesosan kaupallisesti saatavilla oleviin vastaaviin ekstruudereihin verrattuna. Yhteenvetona, tässä työssä demonstroitiin, miten valmistusprosessiin liittyvät tekijät voidaan ottaa huomioon koneensuunnittelussa yhtäaikaisesti materiaalikehityksen rinnalla. Tämänkaltainen yhtäaikainen poikkitieteellinen kehitys on hyödyllistä, koska suunnitteluvaatimuksiin liittyvä tieto etenee nopeammin eri kehitysalueiden välillä auttaen suunnittelupäätösten tekemisessä.
Description
Supervising professor
Kuosmanen, Petri, Prof., Aalto University, Department of Mechanical Engineering, Finland
Keywords
cellulose, bioproduct, spinning, additive manufacturing, 3D printing, selluloosa, biotuote, kehruu, lisäävä valmistus, 3D-tulostus
Parts
 • [Publication 1]: Klar V., Orelma H., Rautkoski H., Kuosmanen P., Harlin A. Spinning Approach for Cellulose Fiber Yarn Using a Deep Eutectic Solvent and an Inclined Channel. ACS Omega, 2018, 3 (9),10918-10926.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201811025584
  DOI: 10.1021/acsomega.8b01458 View at publisher
 • [Publication 2]: Lundahl M.J., Klar V., Ajdary R., Norberg N., Ago M., Cunha A.G., Rojas O.J. Absorbent Filaments from Cellulose Nanofibril Hydrogels through Continuous Coaxial Wet Spinning. ACS Applied Materials andInterfaces, 2018, 10 (32), 27287–27296.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201811025589
  DOI: 10.1021/acsami.8b08153 View at publisher
 • [Publication 3]: Klar V., Pere J., Turpeinen T., Kärki P., Orelma H., Kuosmanen P. Shape fidelity and structure of 3D printed high consistency nanocellulose. Scientific Reports, 2019, 9 (1), 3822.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201904022464
  DOI: 10.1038/s41598-019-40469-x View at publisher
 • [Publication 4]: Klar V., Pearce J., Kärki P., Kuosmanen P. Ystruder: open source multifunction extruder with sensing and monitoring capabilities. HardwareX, 2019, 6, e00080.
  Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201911076158
  DOI: 10.1016/j.ohx.2019.e00080 View at publisher
Citation