Risk analysis of high pressure water mist system piping for safe return to port vessels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Meritekniikka
Mcode
K3005
Degree programme
Master’s Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
61
Series
Abstract
Safe Return to Port (SRtP) regulations state that for a ship’s safe return to port under its own propulsion after a fire or flooding casualty that does not exceed the casualty threshold, certain systems have to remain operational in the remaining parts of the ship. Idea behind SRtP is that in case of casualty, ship is seen as her best lifeboat and evacuation is to be avoided as long as feasibly possible. SRtP regulations are valid for passenger ships constructer on or after 1st of July 2010 and having length of 120 m or more or having three or more main vertical fire zones. One of the systems that has remain operational in the remaining parts of the ship during safe return port is ship’s fixed fire- extinguishing system. Majority of the cruise ships built after July 2010 are equipped with a high pressure water mist (HPWM) system as a ship’s fixed fire-extinguishing system. The aim of this thesis is to find possible risks in HPWM piping design for SRtP vessels and create mitigation controls for those using risk analysis. Piping in a context of this thesis is considered to cover the whole system except electrical cabling. Risk analysis is done as per International Maritime Organisation’s (IMO) approved Formal Safety Assessment (FSA) guidelines in co-operation with Marioff Corporation Oy and Meyer Turku Shipyard. Risk analysis revealed few risks, and risk control options to mitigate those risks were recommended to the decision makers based on cost benefit assessment.

Safe Return to Port (SRtP) –säännöt määrittävät, että laivan on kyettävä palaaman satamaan laivan kohdatessa vuodosta tai tulipalosta johtuvan vauriotilanteen ilman että vaurio ylittää ennalta määrättyä vahinkoaluetta, käyttäen omaa propulsiotaan ja taaten tiettyjen toimintojen toiminnan laivan muilla alueilla. Ajatus säännön takana on, että tällaisten vauriotilanteiden jälkeen laiva on itse itsensä paras pelastusalus ja evakuointia tulisi välttää mahdollisuuden mukaan. SRtP –säännöt koskevat matkustajalaivoja, jotka ovat rakennettu heinäkuussa 2010 tai sen jälkeen ja ovat joko vähintään 120 m pitkiä tai joilla on vähintään 3 pääpaloaluetta. Yksi laivan järjestelmistä, jonka täytyy pystyä toimimaan turvallisissa alueissa vauriotilanteen jälkeen, on laivan kiinteä palosammutusjärjestelmä. Suurin osa heinäkuussa 2017 tai sen jälkeen rakennetuissa risteilijöistä on varustettu korkeapainevesisumujärjestelmällä, joka toimii laivan kiinteänä palosammutusjärjestelmänä. Tämän työn tarkoituksena on riskianalyysin avulla parantaa Marioffin nykyistä korkeapainevesisumujärjestelmän putkituksen suunnittelua. Putkituksella tarkoitetaan tässä työssä koko korkeapainevesisumujärjestelmää lukuun ottamatta kaapelointia. Riskianalyysi tehtiin yhteistyössä Marioffin sekä Meyer Turku –telakan kanssa käyttämällä IMOn hyväksymää FSA metodia. Riskianalyysin avulla tunnistettiin riskejä järjestelmästä ja riskin pienennyskeinoja suositeltiin päätöksentekijöille. Suosittelut perustuvat riskien pienennyskeinojen kustannushyötyarviointiin.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Ilvonen, Juha
Keywords
safe return to port, risk analysis, fixed firefighting, safety, formal safety assessment
Other note
Citation