Rakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinä

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMyyryläinen, Timo
dc.contributor.authorHorn, Frans
dc.contributor.departmentYhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorRinne, Mikael
dc.date.accessioned2014-10-09T07:31:23Z
dc.date.available2014-10-09T07:31:23Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractThe two goals of this thesis are: to analyse the differences in building information modelling (BIM) between house and infra construction, and to find designing software and modelling methods suitable for modelling underground rock caverns and tunnels. The research consists of three subjects: solutions in information technology and the development of them, the current state and readiness of the infra construction industry regarding construction methods based on BIM, and which for rock caverns typical shapes of surfaces can be modelled with the road designing software. In this case BIM is defined as three dimensional modelling of building products during their whole life cycle. The infra construction industry and its quarters in Finland have agreed on migrating to BIM based construction by the year 2014. The financer (Sito Oy) of this thesis is aware of that the rock engineering industry in Finland has been dragging behind when it comes to BIM. Sito is by the research done in this thesis aiming to be able to rise up to the BIM related expectations that inevitably will be set by clients. As part of the thesis the rock caverns of the Tapiolan Keskuspysäköinti project were modelled. The shapes and surfaces that were successfully and with adequate precision modelled include: symmetrical and asymmetrical tunnel cross sections, the gradual and total change of cross sections along an alignment, natural bedrock surface. corner chamfers. shafts. and recesses (dog holes). The in the modelling process used surface modelling method (TIN) restricts how and how accurately they can be modelled. BIM based construction will also be implemented in the infra construction industry and therefore also in the rock engineering industry. Rock caverns can efficiently with precision and in an intelligent manor be modelled with highway design software. The greatest hindrance to BIM based construction in rock engineering is the lack of quality standards. guidelines or specifications, since clients are only able to commission BIM based construction when this type of documents is available.en
dc.description.abstractTämän diplomityön kaksi tavoitetta ovat selvittää miten infra- ja rakennussuunnittelualojen rakennustuotemallinnusmenetelmät eriävät ja määrittää ohjelmistoja ja mallinnusmenetelmiä, jotka sopivat maanalaisten kalliotilojen suunnittelun tarpeisiin. Työssä tutkitaan kolmea asiaa: tietoteknisiä ratkaisuja ja näiden kehitystä, infrarakennusalan nykyisiä valmiuksia tuotemallipohjaisen toteutuksen suhteen, ja mitä kaikkia kalliotilan tyypillisiä pintoja voidaan väyläsuunnitteluohjelmistoilla tuotemallintaa. Tuotemallilla (BIM) tarkoitetaan tässä yhteydessä kolmiulotteisten rakennustuotteiden mallintamista hankkeen koko elinkaaren aikana. Suomessa infrarakennusalan toimijat ovat sitoutuneet siirtymään tuotemallipohjaiseen rakentamiseen vuoden 2014 aikana. Suomessa kalliorakennusalalla tuotemallipohjainen rakentaminen on vielä lastenkengissä, minkä tämän työn tilaaja (Sito Oy) tiedostaa ja pyrkii työn myötä valmistautumaan tuleviin kalliorakentamiseen liittyviin mallinnusvaatimuksiin. Työn yhteydessä mallinnettiin Tapiolan Keskuspysäköinti -hankkeen kalliotilat. Onnistuneesti ja riittävällä tarkkuudella mallinnetut muodot ovat symmetrinen ja epäsymmetrinen profiili, profiilin vaihtumisalue, luonnollinen kalliopinta, viisteet, kuilut, ja kuprikat. Käytetyn pintamallinnusmenetelmän (TIN) rajoitukset vaikuttavat pintojen mallintamiseen ja tarkkuuteen. Tuotemallipohjainen rakentaminen on tulossa infrarakennusalalle ja tämän myötä kalliorakennusalalle. Väyläsuunnitteluohjelmistoilla voidaan tehokkaasti, älykkäästi. ja riittävällä tarkkuudella mallintaa kalliotiloja. Suurin hidaste tuotemallintamisen yleistymiselle on tuotemallintamisen laatuvaatimusten tai ohjeiden puuttuminen, sillä näiden perusteella tilaajaorganisaatiot voisivat tilata ja vaatia tuotemallintamista palveluina.fi
dc.format.extent82 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14151
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201410092765
dc.language.isofien
dc.programme.majorKalliorakentaminenfi
dc.programme.mcodeRak-3
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordtuotemallifi
dc.subject.keywordTMfi
dc.subject.keywordBIMfi
dc.subject.keywordkalliorakentaminenfi
dc.subject.keywordkalliotilafi
dc.subject.keywordlouhintafi
dc.subject.keywordsuunnittelufi
dc.subject.keywordbuilding information modelen
dc.subject.keywordrock engineeringen
dc.subject.keywordrock cavernen
dc.subject.keywordexcavationen
dc.subject.keyworddesignen
dc.titleRakennustuotemallit kalliorakennuskohteiden suunnittelun ja rakentamisen apuvälineinäfi
dc.titleBuilding information models as construction design tools in the field of rock engineeringen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_91153
local.aalto.idinssi48780
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_horn_frans_2013.pdf
Size:
2.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format