Tutkimus yleisen oppikoulun perusmuodoista Michiganin valtiossa Yhdysvalloissa, vertailua suomalaiseen valtion oppikouluun ja kaksi ehdotusta oppikoulun ratkaisuksi Whitmore Lake-nimiseen kaupunkiin Michiganissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1964
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
22
Series
Description
Supervisor
Blomstedt, Aulis
Keywords
Other note
Citation