Tilan vaikutus luovuuteen innovoinnissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
136
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 4/2012
Abstract
In the OVET project we study, how space affects users’ creativity during innovation activity. The space covers physical, virtual and social aspects, including communication technology, usage of a space and people’s behaviour in a space. The core of the project is to develop a model and methods for evaluating space experience and creativity from user-centred point of view. The impact of space on creativity is studied by simulating innovation activity in different space combinations.

OVET-projektissa tutkitaan tilan vaikutusta käyttäjien luovuuteen innovaatiotoiminnassa. Tutkimuksessa tarkastellaan tilaa laajasta näkökulmasta, jossa otetaan huomioon paitsi fyysinen tila myös viestintäteknologian hyödyntäminen tilassa ja tilan sosiaalinen ulottuvuus, kuten ihmisten käyttäytyminen ja vuorovaikutus tilassa. Projektissa kehitetään menetelmä käyttäjien tilakokemuksen ja luovuuden arvioimiseen. Tilan vaikutusta käyttäjän luovuuteen tutkitaan simuloimalla innovaatiotoimintaa erilaisissa tilaratkaisuissa.
Description
Keywords
luovat tilat, luovuus, tilakokemus, innovaatiotoiminta, creativity, space, innovation activity
Other note
Citation