Metallipinnoitteiden vaikutus sekä johtavalla että eristävällä liimalla valmistettujen mikroliitosten ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1995
Major/Subject
Metalli- ja materiaalioppi
Mcode
Mak-45
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Kivilahti, Jorma
Keywords
Other note
Citation