Peruuntuvien numeronsiirtojen ennustamisesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
fi
Pages
37+7
Series
Abstract
Suurin osa suomalaisten teleoperaattoreiden uusista matkapuhelinliittymätilauksista on numeronsiirtoja. Numeronsiirrossa asiakkaan vanha teleoperaattori luovuttaa numeron uudelle operaattorille, jolloin asiakas voi operaattorin vaihdosta huolimatta jatkaa vanhan numeronsa käyttämistä. Numeronsiirron toteutumiseen kuluu aikaa viikko, jonka aikana asiakas voi vielä perua sen. Tässä tutkimuksessa pyritään ennustamaan laajan data-aineiston pohjalta sitä, mitkä teleoperaattorille tulevat numeronsiirtotilaukset peruuntuvat. Logistisen regressioanalyysin avulla onnistutaan luomaan malli, joka löytää peruuntuvat numeronsiirrot varsin hyvällä tarkkuudella. Akateeminen tutkimus ei tarjoa valmista teoreettista mallia tällaisen ilmiön tarkastelemista varten. Tästä huolimatta vaihtamiskäyttäytymisen, tuotepalautusten sekä asiakaspoistuvuuden- ja uskollisuuden tutkimusta voidaan hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksien arvioinnissa ja johtopäätöksien tekemisessä. Sovellettavuus on kuitenkin usein jokseenkin paikallista, joten tämä ilmiö vaatiikin joko tarkempaa tutkimusta erilaisten olemassa olevien viitekehysten näkökulmasta, tai kokonaan omaa kuluttajakäyttäytymisen mallia. Numeronsiirtojen peruuntumisen ennustaminen mahdollistaa kohdistetut toimenpiteet asiakkaille, joiden siirroilla on korkea riski peruuntua. Erilaisilta kohdennetuilta toimenpiteiltä vaaditaan vain hyvin matalaa onnistumisprosenttia, jotta niiden tekeminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Ilmiön jatkotutkimus onkin suotavaa akateemisen tiedonjanon lisäksi myös kaupallisessa mielessä.
Description
Thesis advisor
Kajalo, Sami
Keywords
teleoperaattorit, numeronsiirto, vaihtamiskäyttäytyminen, markkinoinnin automatiikka, regressioanalyysi
Citation