Characterisation and modelling of Schottky and Gunn diodes for mm-wave applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
S-26
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on kehitetty sijaiskytkentä kolmelle erilaiselle Schottkysekoitindiodille ja ruuvipakkaukseen integroidulle Gunn-diodille. Sijaiskytkennät on suunniteltu toimimaan kaupallisissa piirisimulaattoreissa. Schottky- ja Gunndiodit on suunniteltu toimimaan millimetriaaltoalueella. Työn ensimmäisessä osassa Schottky-diodin toimintaa ja ominaisuuksia on tutkittu kattavin mittauksin. Sijaiskytkennän komponenttien arvot on saatu teoreettisten laskelmien ja piirisimulaattorin optimointimenetelmien avulla. Sijaiskytkennän toiminta sekoitinpiirissä on osoitettu. Fysikaalinen perusta Schottky-diodin toiminnalle ja kirjallisuuskatsaus Schottky-diodeista on esitetty. Työn jälkimmäisessä osassa on tutkittu pakatun Gunn-diodin taajuusvastetta sähkömagneettisen 3D-simulaattorin avulla. Gunn-diodin pakkauksen reaktiiviset elementit on selvitetty piirisimulaattorin optimointimenetelmien avulla ja sijaiskytkentä pakatulle Gunn-diodille on kehitetty. Gunn-diodien ja Gunnoskillaattoreiden teoreettinen perusta on esitetty.
Description
Supervisor
Räisänen, Antti
Thesis advisor
Mallat, Juha
Keywords
Schottky diode, Schottky-diodi, Gunn diode, Gunn-diodi, millimeter waves, millimetriaallot, diode equivalent circuit, diodin sijaiskytkentä
Other note
Citation