On suunniteltava villakehräämö, jonka viikkotuotanto on noin 2 000 kg 20 - 40- numeroisia kampalankoja ja noin 2 000 kg 2 - 16- numeroisia karstalankoja; tuotantokustannukset, erittelemällä kone- ja työkustannukset, on esitettävä graafisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1935
Major/Subject
Tekstiiliteollisuus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
101 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Simola, Emil J.
Keywords
Other note
Citation